- Er det noen som forsøker å drive gjøn med Frøyas befolkning?

Dordi Hammer (1. repr.), Steven Crozier (2. repr.) og Astri Reppe (1.vara) for Rødt i Frøya kommunestyre 

Meninger

For 6 dager siden våknet Frøya til meldingen om brann i Nessadalen. Sabotasje der en gravemaskin og noen sprengningsmatter lenger borte er påtent. Sjølantenning er utelukket.

Flere motstandere mot vindkraftverk på Frøya ble oppringt av etterforskere fredagskvelden og spurt om deres passord til epost/SMS samt om de kan avgi DNA prøve.


 

Det er bra at politiet tar oppgaven alvorlig og vil komme til bunns med å avklare hvem som vil sabotere og skade - ikke bare motstandere mot vindindustrianlegg på Frøya, men hele Frøyas renomé. Jeg stoler på at politiets etterforskning av brannen også omfatter å be ledelsen i Søbstad , TrønderEnergi /Stadtwerke München og Frøya Vindpark om SMS logger og epostutskrifter.

8 dager siden, altså dagen før ordinær innkalling til KS møtet i dag får representantene beskjed om å melde seg ASAP om de skal være med (eller) ikke, de som ikke blir registrert får ikke komme inn i anleggsområdet.


Busset inn i vindkraftområdet. To valgte å hoppe av

Rødts representanter valgte å bli demonstranter framfor kommunestyre-representanter under politikernes befaring i Nessadalen.

 

I den ordinære innkallingen og annonsen i Hitra Frøya for 2 dager siden står det : «PS. På grunn av krav til verneutstyr blir det ikke anledning til å gå ut av bussen under befaringen. Politiet gir dispensasjon fra oppholdsforbudet til påmeldte (etter navneliste innmeldt på forhånd) kommunestyrerepresentanter og representanter fra admininistrasjonen.

Forrige fredag får vi en ny epost kl 1015:» Hei , Frist for svar til å bi med på befaringen til Nessadalen er i dag kl. 1115.»

Ordfører siteres i Frøya.no at TrønderEnergi har vært hjelpsom og velvillig på alle måter- De har ikke lagt føringer for hvor vi kan være i området eller hva vi kan se. TrønderEnergi har heller aldri sagt at vi ikke får gå ut av bussen . Men at de hadde en utfordring med å finne nok vernetstyr til alle besøkende».

Så var det allikevel ikke verneutstyret som var noe problem, for det skulle vi ordne sjøl ifølge ordfører.

Lensmannen siteres i Hitra-Frøya for 3 dager siden at politiet ikke godkjenner personer , det kun gir en generell dispensasjon. Intet nevnes da om årsak til ikke å kunne forlate bussen før fungerende rådmann for 2 dager siden presiserer at vi ikke kan forlate bussen grunnet aktiv etterforskning.

Foregår den aktive etterforskningen over alle 6km2 i industriområdet? Imens jobber Søbstad/ TrønderEnergi /Stadtwerke München for fullt i området der det drives med aktiv etterforskning. Er det noen som forsøker å drive gjøn med Frøyas befolkning?

For å bruke medrepresentant SP Lene Dahlø Skarsvågs ord :

En ting er sikkert, det er ikke Frøyværinger eller vindkraftmotstandere som gruppe som står bak ugjerningen i Nessadalen. Dette er begått av enkeltpersoner.


 

Vi er stolte Frøyværinger.

Vi er stolte vindkraftmotstandere.

Vi skammer oss ikke over å være over noen av delene.

Dette til tross for at vi opplever at det jobbes aktivt for å stemple uskyldige mennesker som kriminelle, og vil gi oss et dårlig rykte.

Steven Crozier, Rødt