Politiets ressursbruk på vindkraftmotstandere på Frøya

Dordi Hammer (1. repr.), Steven Crozier (2. repr.) og Astri Reppe (1.vara) for Rødt i Frøya kommune-styre. 

Meninger

Lensmannen i Orkdal ble intervjuet i NRK 31.1.20 :

Nedgang i narko- og trafikksaker: «Politiet må konsentrere seg om vindkraft

– Politiet har undervurdert motstanden mot vindkraft, og hvor langt folk er villige til å gå. Det er en stor overraskelse for oss.»

Motvind Norge ble stiftet på Frøya november 2019. Delegater fra hele landet ble servert pølser i Nessadalen under besøket. Politiet kom og krevde personalia og bortviste folk til Fylkesveien. Det ville komme bøter.

Politiet valgte å bruke ressurser på å forsøke å trive pølser ut av handa på folk i friluft, riktignok i en forbudt «designert sikkerhetssone». Man kan ikke gjøre forskjell på en pølsespiser i et forbudt område eller en fyllekjører.

Lovbrudd er lovbrudd.

Man klarer ikke å ta alle røvere, hvis man ikke er oppsatt på å slukke en voksende motstand.

I august 2019 ble en bilfører, som forsøkte å presse en arbeider fra TrønderEnergi av veien, identifisert og senere tiltalt.

Utbygger og politi lot mistanken og frykten, at det kunne være en vindkraftmotstander fra Frøya, henge i luften helt fram til rettsaken i januar 2020,.

Det viste seg at den tiltalte og rettmessig dømte personen ikke var fra, eller hadde tilknytning til, Øyregionen.

Så til de halve setningers gudinner (Kari B synger om Frøya - ikke øya vår.)

Om morgenen fredag 24.1.20 brant en gravemaskin og flere sprengningsmatter i vindkraftindustrianlegget på Frøya.


 

Politiker og vindkraftmotstander Crozier (Rødt) holdt innlegg i kommunestyret 30.1.20 at «flere motstandere mot vindkraftverk på Frøya ble oppringt av etterforskere fredagskvelden og spurt om deres passord til epost/SMS samt om de kan avgi DNA prøve." Dette sier lensmannen at ikke stemmer i intervju med HF+ 31.1.20.

«Nei, vi har ikke innkalt noen for å avlegge DNA-prøve. Men det gjenstår ennå mye avhør og innhenting av informasjon.»

Sier lensmannen i intervjuet at det ikke stemmer at etterforsker(e) fredag kveld 24.1.20 spurte motstander(e) om de kunne avlegge DNA prøve ?

Eller mener han å si at politiet ikke har innkalt noen for å avgi DNA prøve?


 

Fra bioteknologirådet:

DNA-analyser i etterforskning og rettsvesen.

«Selv om det er frivillig å la seg teste, så kan man føle seg tvunget til å delta ettersom det vil framstå som mistenkelig hvis man ikke stiller opp. Masseundersøkelser har også blitt kritisert for at de bryter et viktig prinsipp om at enkeltpersoner ikke skal etterforskes uten god grunn til mistanke. Politiet er også blitt kritisert når de har kalt inn eller oppsøkt bestemte grupper, for eksempel på grunnlag av nasjonalitet eller etnisitet. Metoden er også ressurskrevende for politiet.»

https://www.bioteknologiradet.no/temaer/dna-analyser/

En ting er temmelig sikkert etter brannen i gravemaskinen.

Vindkraftmotstanden på Frøya taper omdømme og Frøya svertes.

Både vindkraftmotstandere og Frøyværinger utmattes.

Folk skremmes og skjemmes for å si de er fra Frøya.

For 6 år siden brant Frøya. Vinden løya og skifta ikke retning.

Det var enormt hva vi klarte å mobilisere og, med god hjelp fra Hitra og andre kommuner i Trøndelag, berge Frøya.

5 år senere fikk vi ikke hjelp av andre eier-kommuner i TrønderEnergi.

Vindkraftmotstanderne kan, og vil, bruke sin demokratiske rett, og med lovlige midler, sørge for at vindturbinene ikke blir reist.

Grasrota bygger opp en kraftig motreaksjon på TrønderEnergi/Stadtwerke München sin behandling av Frøyværinger. De må ikke et øyeblikk tro at motstanden som vokser, vil gi seg. Vinden er snudd til MOTVIND Norge som avslører vindkraftutbyggerne, klima-bløff-skremslene og deres subsidierte profittjag.

NorthConnect kabelen til Skotland er en viktig brikke i dette spillet.

Se Hogne Hongset i MOTVIND Norge i Debatten med Fredrik Solvang på NRK1 30.1.20. Der avslører han at det ikke er noen klimagevinst med kabelen. Den vil føre til høyere strømpriser og er en trussel mot norsk kraftkrevende industri.

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202001/NNFA51013020/avspiller

Styret Rødt Frøya