- God grunn til å frykte at vi får se fylkeskommunale brøytebiler i stedet for de lokale entreprenørene

Meninger

Frykter for arbeidsplasser i distriktene!

26. februar skal fylkestinget i Trøndelag behandle en sak om egenregi av drift og vedlikehold av de fylkeskommunale veiene. Årsaken til at rådmannen nå kommer med sak om dette finner vi i fylkestingets vedtak i juni 2019 hvor flertallet med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti i spissen vedtok å sette av en million til å utrede drift i egenregi – da rettet mot driftskontraktene i Trondheim, Stjørdal, Hitra og Røros. Et paradoks var at en ba om at det ble benyttet konsulenter til jobben!