Trøndelag har råvarene – men mangler folkene

Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg, Høyre 

Meninger

Trøndelags gjennombrudd som internasjonal matregion åpner for store muligheter for trøndersk næringsliv. Trøndelag og Trondheim er anbefalt som «European Region of Gastronomy 2022». To trondheimsrestauranter er tildelt Michelinstjerner og i skrivende stund dalte den tredje stjernen ned over Speilsalen i Britannia. Kortreist mat setter nye salgsrekorder. Sjømat fra Trøndelag selges over hele verden.

Denne suksessen bygger på et godt samspill mellom by og land, gode råvarer, fagkunnskap, forskning og utvikling. For å lykkes i det videre arbeidet må vi rekruttere flere til fagområdet. Høyre fremmet forslag for Trøndelag fylkesting om en handlingsplan for rekruttering til restaurant- og matfag, denne ble vedtatt desember 2019. Bakgrunnen var at det over flere år har vært for få søkere til fagene og med det et betydelig underskudd på arbeidskraft i mat- og reiselivsbransjen.

Tilbakemeldingene fra restauranter, hoteller, institusjonskjøkken er de samme - de mangler arbeidskraft. Det er kritisk og det er nødvendig at det nå utarbeides en konkret handlingsplan for hvordan vi skal få flere unge til å søke disse fagene.

Trøndelag Høyres vedtok i vårt fylkesårsmøte at vi vil gjøre ennå mer for å løfte mat- og reiselivsbransjen i Trøndelag. Det må utvikles en helhetlig satsing på matfag i utdanningssystemet, fra grunnskolen og den videregående skolen til universitetene. Grunnskolen må bidra til å gjøre mat- og helsefaget attraktivt, et eksempel er Oppdal barneskole, hvor elevene først jakter på rein i fjellet, deretter parterer dyret, lager retter av reinsdyrkjøtt og til sist serverer rettene. Mat og mattradisjoner må få en plass i kulturskolene, gjerne private kulturskoler slik som Liantunet, i Trondheim.

I trøndersk idrett har man «størst i bredden, best i toppen» som slagord. Kanskje er det en tilnærming vi også burde ha innen restaurant- og matfag. Etablering av et landsdekkende faglig topptilbud innen restaurant- og matfag i Trøndelag, kan være en mulighet, en landslinje i restaurant- og matfag eksempelvis i samarbeid mellom videregående skole og universitetsmiljøet.

De som jobber innenfor kultur, servering og opplevelsesnæringene fortjener anerkjennelse, og må sikres gode lønns- og arbeidsvilkår. Useriøse aktører må lukes ut gjennom gode systemer for tilsyn og kontroll. Trøndelag Høyre vil også koble trønderske råvarer med matkompetanse blant innvandrere i Trøndelag, for å bidra til innovasjon og nye produkter.

Høyre vil også gjøre reiseruten i Trøndelag mer tilrettelagt, et reisekort som gir deg mulighet til å reise så mye du vil på fylkeskommunale transportmidler, et visst antall dager, utvikles nå etter initiativ fra oss. Høyre ønsker at dette reisekoret knyttes opp til mat- og drikkebaserte opplevelser i hele Trøndelag.

Dyktige fagfolk som kan produsere, foredle, tilberede, servere og formidle historiene som skaper den helhetlige opplevelsen av mat i Trøndelag, etterlyses!

Henrik Kierulf

og Ingvill Dalseg

Fylkespolitikere,Høyre