- Er dette klarert med de som driver fiske på disse bankene?

Guttorm Reppe 

Meninger

"Havvind" hva er det?

Som kjent har vi tre store verdenshav. Atlanterhavet, Stillehavet og Det Indiske hav. Er det noen som mener at det er realistisk å etablere vindturbiner i disse områdene, har de neppe vært nærheten av disse områdene når orkaner og sykloner herjer på det verste.

Alternativt kan det være det vi kaller randhavene. eksempelvis Norskehavet, Nordsjøen og Middelhavet.

For oss i Norden må det vel være Norskehavet og Nordsjøen, og de grunne fiskebankene i disse områdene som kan være aktuelle etableringssteder.

Er dette klarert med de som driver fiske på disse bankene?

Å kalle disse vindturbiner for havvind er vel da noe misvisende... Egentlig er det vindturbiner nær kysten, godt beskyttet av skjærgården, og muligens inne i noen fjordområder som kan være aktuelle etableringsområder.

Men da må vi gi det ett annet navn: vindturbiner ved kysten.

Men hva da med den synlige forurensningen? Kystfolket etablerer seg ofte med flott utsikt over skjærgården og havet, som er noe av det vakreste scenariet vi har her på kysten. Spesielt kan vi legge merke til at de fleste av de nye byggeområder er i hovedsak slik.

Jeg synes nå at de som er imot fornybar ren energi bør tenke seg litt om, og akseptere at vi også er en del av storsamfunnet og ikke bruke argumenter som at atomkraft er et alternativ, men ikke på Frøya.

Et annet argument som også brukes er at vi må redusere på vår levestandard. Det kan være noe å tenke på... Men hva skal vi redusere på? Lys og varme? Ete bare råkost?

Slike argumenter er bare en flukt fra virkeligheten som nå synes å bli tydeligere for hvert år som går. Jeg synes kriven mot vindkraft må nå opphøre og la de som har fått jobben med å bygge vindkraft på Frøya få gjøre jobben i fred.

Vi får heller glede oss over den bedringen i vår levestandard som vi har opplevd i de senere år.

Guttorm Reppe