Meninger

- Dårlig skrift på veiskiltene

Meninger

Jeg tok opp i dagens formannskapsmøte en sak om dårlige infotavler på mange av veiskiltene etter fylkesveiene. Skiltet på bilde er fra veikrysset ut til Ansnes og Fjellværøya. Dette taler for seg, og føyer seg i rekken sammen med mange slike skilt etter fylkesveiene både her på Hitra og sikkert mange steder i Øyregionen.

Formannskapet henstilte til kommunedirektøren om at dette må følges opp overfor Statens vegvesen, slik at veieier, som er fylkeskommunen, får rettet opp dette avviket.


Per Ervik

Hitra PP