Meninger

- Havbrukskommunene må få sin rettmessige andel av verdiskapningen i den kommunale sjøalmenningen

Hitraordfører Ole L. Haugen 

Meninger

Regjeringen har foreslått å innføre en produksjonsavgift pr. kilo produsert laks, ørret og regnbueørret, denne avgiften innføres fra 2021 og utbetales for første gang ut til kommuner og fylkeskommuner over Havbruksfondet i 2022.


Vi er tilfredse med at det nå innføres en produksjonsavgift og vi anmoder Stortinget om å støtte dette forslaget og vi er tilfredse med at regjeringen avlyser innføringen av en statlig grunnrenteskatt.

Vertskommunens inntekter fra havbruk må opprettholdes på minimum dagens nivå, det er viktig at disse blir mer forutsigbare og at de i fremtiden kan økes.

Regjeringen har foreslått å bevilge 1 milliard fra vederlaget fra tildelingsrunden i

2020 og i 2021 til havbrukskommuner og fylkeskommuner. Dette vil være en betydelig reduksjon sammenlignet med fordelingsnøkkelen som gjelder for fordeling av inntekter fra Havbruksfondet i dag.


Når Stortinget skal behandle dette forslaget i RNB 2020, anmoder vi på det sterkeste Stortinget å legge til grunn at den kommunale andelen av auksjons- og salgsinntektene fra tildelingsrunden i 2020 og 2021 økes vesentlig sammenlignet med Regjeringens forslag, og da minimum til 60 prosent kommunal andel.

Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 forslår regjeringen at 25 prosent tilfaller kommunal sektor. Selv om kommunal sektor da også vil få en stabil produksjonsavgift hvert år, er det en svært stor sannsynlighet for at også dette i sum representerer en stor inndragning av inntekter fra kommunal sektor.

Dette er en fordeling vi ikke kan akseptere. Havbrukskommunene har en betydelig kostnad ved å legge til rette for oppdrettsnæringen. Vi er opptatt av å spille på lag med næringen og løse deres utfordringer på en god måte. Gjennom vår 50 år gamle oppdrettshistorie, vet vi at tilrettelegging for denne næringen krever en betydelig innsats fra kommunene.


Vi krever derfor at Stortinget i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett øker den kommunale andelen fra salgs- og auksjonsinntektene fra økt kapasitet og nye tillatelser.

Kommunene må få sin rettmessige andel av det overskuddet som er i oppdrettsnæringen og sin rettmessige andel for å legge til rette for bruk av areal i den kommunale sjøalmenningen til oppdrettsnæringen.


Ordfører Ole Haugen, Hitra kommune

Ordfører Monica Nielsen, Alta kommune

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo, Salangen kommune

Ordfører Ingrid Rangønes, Averøy kommune

Ordfører Elbjørg Larsen, Herøy i Nordland kommune

Ordfører Mona Pedersen, Karlsøy kommune

Ordfører Hallvard Oppedal, Gulen kommune

Ordfører Stein Thomassen, Loppa kommune

Ordfører John Einar Høvik, Osen kommune

Ordfører Inger Monsen, Rødøy kommune

Ordfører Helene Berg Nilsen, Tjeldsund kommune

Ordfører Kurt Jensen, Hadsel kommune

Ordfører Amund Hellesø, Nærøysund kommune

Ordfører Arnt Abrahamsen, Farsund kommune

Ordfører Svein Roksvåg, Smøla kommune

Ordfører Britt Kristoffersen, Hamarøy kommune

Ordfører Marianne Sivertsen Næss, Hammerfest kommune

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger kommune

Ordfører Britt Helstad, Bindal kommune

Ordfører Anne Kristin Førde, Bremanger kommune

Ordfører Bjørn Laugaland, Hjelmeland kommune

Ordfører Ørjan Albrigtsen, Skjervøy kommune

Ordfører Ola Teigen, Kinn kommune

Ordfører Hanne Berit Brekken, Aure kommune

Ordfører Petter Sortland, Høyanger kommune

Ordfører Thorild Haugann, Vevelstad kommune

Ordfører Dag Sigrud Brustind, Ibestad kommune

Varaordfører Ogne Undertun, Ørland kommune

Ordfører Karl-Erling Nordlund, Sortland kommune

Ordfører Rune Edvardsen, Narvik kommune

Ordfører Eilif K. Trælnes, Brønnøy kommune

Ordfører Eva Vinje Aurdal, Ålesund kommune

Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Kåfjord kommune

Ordfører Hugo Jacobsen, Lødingen kommune

Ordfører Remi Solberg, Vestvågøy kommune

Ordfører Torbjørn Klungland, Flekkefjord kommune

Ordfører Rune Berg, Saltdal kommune

Ordfører Marlen Rendall Berg, Fauske kommune

Ordfører Kjetil Høgseth Felde, Fjaler kommune

Ordfører Eva Hove, Fjord kommune

Ordfører Frank Johnsen, Vågan kommune

Ordfører John Danielsen, Øksnes kommune

Ordfører Nils Olav Jenssen, Dønna kommune

Ordfører Alfred Bjørlo, Stad kommune

Ordfører Jan Helge Andersen, Træna kommune

Ordfører Sara Hamre Sekkingstad, Alver kommune

Ordfører Ole Johan Vierdal, Vindafjord kommune

Ordfører Hans Gunnar Holand, Sømna kommune

Ordfører Kjell Neergaard, Kristiansund kommune

Ordfører Hans Inge Myrvold, Kvinnherad kommune

Ordfører Odd Jarle Svanem, Heim kommune

Ordfører Stian Giil Bjørsvik, Kvitsøy kommune

Ordfører Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune

Ordfører Sigmund Lier, Tysvær kommune

Ordfører Ivan Haugland, Leirfjord kommune

Ordfører Mette Heidi B. Ekrheim, Etne kommune

Ordfører Kjell Eide, Hyllestad kommune

Ordfører Sigurd Stormo, Meløy kommune

Ordfører Bernth R. Sjursen, Måsøy kommune

Ordfører Kåre Martin Kleppe, Tysnes kommune

Ordfører Arne-Christian Mohn, Haugesund kommune

Ordfører Osmund Våga, Bokn kommune

Ordfører Stanley Wirak, Sandnes kommune

Ordfører Kari Nessa Nordtun, Stavanger kommune

Ordfører Berit Hundåla, Vefsn kommune

Ordfører Gunnar Wilhelmsen, Tromsø kommune

Ordfører Ida Marie Pinnerød, Bodø kommune

Ordfører Aase Refsnes, Steigen kommune

Ordfører Tom-Rune Eliseussen, Senja kommune

Ordfører Knut Inge Store, Nesseby kommune

Ordfører Sigurd Kvammen Rafaelsen, Lebesby kommune

Ordfører Olav Myklebust, Sande i Møre og Romsdal

Ordfører Linn Therese Erve, Sveio kommune

Ordfører Anita Karlsen, Gratangen kommune

Ordfører Elisabeth Helmersen, Leka kommune

Ordfører Ingrid Waagen, Tingvoll kommune

Ordfører Hege B. Myrseth Rollmoen, Lavangen kommune