- Løsningen er å dele opp skolene slik at Frøya og Hitra igjen får selvstendige videregående skoler

Knut Arne Strømøy og Lene Dahlø Skarsvåg i Frøya Sp 

Meninger

Studiespesialisering ved Guri Kunna videregående skole visner og dør bort.

Det er med stor forundring vi ser at elevtallet synker kraftig ved studiespesialisering ved Guri Kunna videregående skole uten at den lokale ledelsen evner å snu tendensen på søkertallet.

Rektor Espen Arntsberg og daværende utdanningsdirektør Inger Johanne Christensen sto foran en fullsatt kultursal og lovte et bedre tilbud på studiespesialisering​ ved en sammenslåing av Frøya- og Hitra videregående skole.​ ​Dette skulle føre til​ et bredere fagtilbud og flere elever v​ed skolene​. Nåværende situasjon viser et løftebrudd fra fylkeskommunen.

Det føles som om det er et bevisst løftebrudd.


 

Det ​som​ overrasker​ oss​ er at nåværende tilbud ble tiljublet fra det politiske miljøet på Hitra. Vi ser nå at begge kommunene blir taper​e​. På Hitra videregående skole var det tradisjonelt et større elevtall på studiespesialisering enn på Frøya. Hitra hadde tidligere i snitt like under 30 elever og Frøya like i overkant av 20 elever. Når elevtallet reduseres slik det gjør nå, burde det ringe en bjelle også i det politiske miljøet på Hitra. Inntaket for skoleåret 2020/2021 viser at elevtallet kan bli så lavt som 14 elever – til sammen!


 

Dette er meget bekymringsverdig. Nå må det reageres. Rektor bør ikke bare sitte og si at alt er bra på skolen og vise til lave elevkull. ​A​ndelen som søker studiespesialisering​ har sunket fra over 30 % av elevene til rundt 17%. Rektor bør ha tatt innover seg at utviklingen på denne linja ​i verste fall kan ​ramme skolen ved at vi mister ​dette utdannigstilbudet​ på Guri Kunna videregående skole.

Det er positivt at det har vært fokus på yrkesfaglig utdanning. Men vårt stadig voksende næringsliv trenger begge deler! Vi har en rivende utvikling innen mange næringer, og havbruksnæringa er intet unntak. Der vil det i framtiden være stort behov for arbeidstakere med høyere utdanning så vel som med yrkesfaglig utdanning. Innen pleie- og omsorg likeså. Det er nettopp denne blandingen av studieprogrammer som gjør en videregående skole god. Vi trenger både studiespesialisering og yrkesfag både på Frøya og Hitra. Vi er godt over titusen innbyggere i øyregionen, med et stødig og godt næringsliv. Det bør være store muligheter å få til gode studietilbud som tilfredsstiller de krav våre unge, og vårt næringsliv har i dag.


 

Med en negativ satsing uten rekruttering til ​studiespesialisering​ vil den videregående skolen vår smuldre bort mellom hendene våre, og Hitra og Frøya blir uendelig mye fattigere når så mange av våre ungdommer forsvinner. ​Vi vet at jo yngre ungdommene er når de flytter fra hjemkommunen, jo færre flytter tilbake etter endt utdanning. ​Senterpartiet støtter Rødt​ Frøya​ sitt innlegg. Vi er svært bekymret over utviklingen.

Årets russepresident​ berørte oss i talen sin på 17.mai. Der​ belyste ​han ​den utfordringen vi står overfor. ​Studiespesialisering​ er ikke lenger et attraktivt tilbud til våre ungdommer. I mange tiår har det vært ​jobbet for å løfte fram ​denne studieretningen​ som en mulig utdanningsvei for frøyværinger. Det vi ser i dag er at en del potensielle elever søker seg til Trondheim, til linjer​ innen denne studieretningen​ vi ikke tilbyr her ute.

Frøya Senterparti tenker at denne tendensen skyldes et dårligere studetilbud, og at det blir vanskeligere å forme et godt og positivt studiemiljø ved skolen som følge av at linjene er oppstykket og delt mellom de to skolestedene på Frøya og Hitra.

Renoveringen av tunnelene mellom Frøya og Hitra, og Hitra og fastlandet vil gjøre situasjonen for våre elever tilnærmet uholdbar. ​Elevene har allerede lang v​entetid, lang reise og dårlig tilpassede bussruter​. I renoveringsperioden ​vil ​dette ​forverre situasjonen kraftig. Fylkeskommunen lovte oss et godt busstilbud da nåværende struktur ble gjennomført. Det løftet har de heller ikke holdt.

Politikerne på Hitra og Frøya må nå ​se faresignalet og s​tå opp for skolene sine!

Frøya Senterparti mener løsningen er å dele opp skolene slik at Frøya og Hitra igjen får selvstendige videregående skoler, med egen rektor på begge skolested. Vi trenger fullverdige studieløp for både studiespesialisering og yrkesfag i begge kommunene.

Bare slik kan vi igjen gjøre alle linjene attraktive for ungdommene i øyregionen.


Frøya Senterparti

ved Knut Arne Strømøy og Lene​ Dahlø​ Skarsvåg