- Vi blir som fanger på øya vår. Fanger som slipper ut til «lufting» noen få ganger pr. døgn

Meninger

Tunneloppgraderingen

Neste år stenges tunnellen  mellom Frøya og Hitra for oppgradering. I den anledning hadde jeg et innlegg i diverse media hvor jeg gikk for beredskapsferge (r) i perioden tunnellen oppgraderes.  I sitt tilsvar i Hitra-Frøya kommer fylkesdirektør veg, Eva Solvi, med signal om at de kan tilby hurtigbåt for å avhjelpe situasjonen. Da må jeg spørre: Hvor mange biler tar en hurtigbåt?


- Faktisk kan vi allerede nå fastslå at nattestengt tunnel i 18 måneder ikke blir en realitet

Vegdirektøren fastslår at anleggsperioden under oppgradering av Frøyatunnelen ikke blir så omfattende som tidligere skissert.

 

Selv om vegdirektøren i artikkelen sier at stengningen ikke nødvendigvis blir så omfattende som først skissert, så vil den ramme Frøya kommune og dens innbyggere hardt. Ikke minst den frihetsfølelsen vi fikk da tunnellen ble åpnet. Vi kan komme og dra når vi vil. Ved en stengning vil dette bestemmes av arbeidet i tunnelen.

Fylkesdirektøren veg sier også i artikkelen i HF at det ikke er mulig å gjøre jobben i tunnellen uten at mange rammes. Jo, det er det. Det er bare å sette inn en beredskapsordning i form av fergeforbindelse mellom Frøya og Hitra. Da rammes ingen, eller i verste fall bare noen få.


 

I tillegg sier fylkesdirektøren at det ikke er til å unngå at vi må inngå kompromiss. Vi trenger ikke dette dersom vi setter inn ferge ( r). Da kan arbeidene i tunnellen skje uforstyrret, mens trafikkantene  slipper å sitte i kø i timesvis, samt miste friheten til å komme og dra når de vil. I tillegg ramser hun opp flere årsaker til hvorfor de har behov for nattestengt tunnell i perioder, bl.a. sprengning med opprydding, arbeid med grøfter, utskifting av kabler, belysning, ventilasjon, samt vannsikring i tunnellhvelving.


 

Vi går ut fra at alt av sprengningsarbeid og nødvendig sikring betinger full stengning mens anleggsarbeidet utføres. Vi regner for gitt at det omfattende sprengningsarbeidet innbefatter breddeutvidelse i begge stigningene med eget kjørefelt for saktegående kjøretøy (krabbefelt). Vi undres på hvorfor dette ble utelatt den gangen Frøyatunnellen ble sprengt ut. Var det pga. pengemangel, eller var det for lite trafikkgrunnlag? Tunnellduk og rammeverk i metall skal vel også fjernes. Arbeidet ble jo satt i gang på Frøyasida for lenge siden. Dette rammeverket har etter som vi har erfart et alvorlig skadepotensiale ved en eventuell alvorlig  kollisjon med bergveggen.


- Fergeløsning må på plass før arbeidet starter

- Dette er en av de viktigste sakene for både frøy- og hitterværinger nå, mener pensjonistpartiene på øyene.

 

Alt av planlagt arbeid og organisering vil føre til stor usikkerhet for Frøyas befolkning. Vi kan ikke planlegge ferieturer, turer til lege eller annet utenfor Frøya.

Folk som har planlagt tur til Frøya , det være seg turister, utflytta frøyværinger som vil besøke sine nærmeste , hytteeiere osv. De vil møte bilkøen som står og venter langt inne på Hitra. De vil snu. Hotellet og andre som er avhengige av tilreisende vil rammes, da turistene snur på Hitra. De orker ikke å stå i kø i flere timer. Bilkøen som står og venter ved rundkjøringen på Hamarvika , kan/vil føre med seg kaotiske tilstander.

Varetransporten og laksetransporten vil rammes , da tidspunktet for når trafikken kan slippes gjennom vil variere alt etter når det passer arbeidet i tunnellen.

Det vil bli vanskelig , for ikke å si umulig å dra på fotballkamp på Lerkendal, uten å måtte overnatte i Trondheim, da kampene starter enten kl. 18.00 eller kl. 20.00. Det samme gjelder annen kulturell aktivitet. Vi blir som fanger på øya vår. Fanger som slipper ut til «lufting» noen få ganger pr. døgn.

Hva med Frøya-ungdom som går på Guri Kunna videregående skole på Hitra, og omvendt?

Hva med lærerne som jobber både på Frøya og Hitra. De kan ha timer på begge skoler samme dag?

Det samme gjelder folk som bor i en av kommunene og jobber i den andre? Det er det mange som gjør.

Hva med alt næringssamarbeidet mellom kommunene?

Til slutt: Hva om jeg må til Hitra eller Trondheim for å kjøpe f.eks. nye møbler (sofa, ,skap,seng m.m.,) - får jeg ta med disse på hurtigbåten, eller får jeg refundert fraktutgiftene fra fylket?


Nei, vi ha to store beredskapsferger som skal ha avgang minst en gang i timen, med samtidig avgang fra Frøya og Hitra, slik som over Trondheimsfjorden.. Dette er det eneste reelle og brukbare alternativet, slik vi i Pensjonistpartiet Frøya ser det. Samtidig skal ferga være gratis for passasjerer, da vi har betalt ned tunnellen.. Dersom det kreves betaling, er dette som å betale bompenger for noe som er nedbetalt forlengst. Derfor gratis overfart for passasjerer (og bil).  

Tunnellene koster oss ingenting å bruke i dag. Derfor skal heller ikke beredskapsferga koste noe å bruke.

Til fylkesdirektørens uttalelse om at det blir for dyrt med beredskapsferge, så må jeg si at det er ingenting som heter det når konsekvensene blir at en hel kommune stenges ute fra omverden. Noe som vil få store og uante konsekvenser for Frøya kommune.  Derfor krever vi i Pensjonistpartiet Frøya at nødvendige midler skaffes til veie.. Jeg får en følelse av respektløshet når jeg leser fylkesdirektørens uttalelser i HF 16.juli. Jeg undres på om hun hadde kommet med samme uttalelse dersom det hadde vært snakk om Orkanger eller Steinkjer, dersom all infrastruktur hadde blitt kuttet.

All virksomhet i Frøya kommune vil rammes hardt av stengingen. Frøya kommune er i ferd med å rette opp all skade «koronaepidemien» har påført kommunen. Derfor vil en stenging av tunnellen ramme oss ekstra hardt.

Så derfor kjære frøyværinger vær med og støtte oss i vår kamp for gratis beredskapsferge under oppgraderingsperioden. Det vil vi ha behov for også etter at oppgraderingen er over.   

Hva skal vi gjøre dersom det, skjer et stort uhell inni tunnellen, f.eks. en tankbil som tar fyr og eksploderer. Noe som vil skje, men vi vet ikke når. Vi har vært veldig heldige at det ikke har skjedd allerede. Et slikt uhell kan fort føre til at tunnellen blir stengt i flere uker, kanskje måneder. Da er vi ille ute da, derrsom vi ikke har en eller annen beredskapsordning (les: ferge). Da er det for seint å begynne og se oss om etter ferger og fergeleier. Eller begynne å bore ny tunnell! Da blir vi totalt isolert, da. Så beredskapsferge er en forsikring for framtida! Derfor er et beredskapsfergesamband livsviktig nå og i framtida for hele samfunnet her ute. Jeg tør ikke tenke tanken på hva som vil skje dersom vi ikke har noen form for beredskapsordning å ty til dersom  det store uhellet er ute og tunnellen blir stengt over lengre tid (uker/måneder).

Men i denne omgang gjelder det stengingen av tunnellen neste sommer. Den dagen  de stenger tunnellen må beredskapsordningen være klar.  For å være sikker på dette må vi sette i gang allerede nå. Ikke sitte å forhandle slik enkelte i kommunen og fylkesdirektøren mener vi skal. De mener tydeligvis vi har god tid. Det har vi ikke! VI  MÅ BEGYNNE NÅ !


Med vennlig hilsen : Jan Erik Sandvik (sekr. Pensjonistpartiet Frøya)