Meninger

Profittjag

Meninger

Denne sommeren er el-sparkesykler det nye i mediebildet, til irritasjon for den gjengse fotgjenger og en visuell forurensning av bybildet der de ligger henslengt hvor som helst og over alt.

Men de brukes tross alt innenfor asfalterte områder der naturen for lengst er ødelagt og urbanisert i motsetning til vindkraftindustrien som ødelegger uerstattelig norsk natur i stor skala langs hele kysten og over hele landet samtidig som den kanskje leverer strøm til disse leketøyene, her i landet eller utenlands.

Paradokset er at der den ene raserer norsk natur, griser den andre til det offentlige byrommet. Men for all del; la ikke el-sparkesykler ta fokus vekk fra vindkraftindustrien. Store norske byer vil etter hvert sette foten ned for disse sparkesykkelprofitørene, men små kommuner er ganske maktesløse overfor den råskapen som vindkraftindustrien utøver gjennom lobbyister, lakeier, konsulenter og advokater, og med en massiv internasjonal kapital i ryggen.

Det har gått fort i svingene, og svinger blir stadig kuttet uten at det får konsekvenser for andre enn oss som fremdeles tror på lover og regler og alminnelig folkeskikk, men det er et tilbakelagt stadium for de som driver i el-bransjen. De skal redde verden mot betaling, koste hva det koste vil.


Oddmund Hagen