- Stenging av tunnelene = ferger = fremtidig beredskap!

Fra venstre: Arild Margido Johansen (Frøya PP), Jan Handberg og Per Ervik (Hitra PP) og Svein Viggo Johansen (Frøya PP)  Foto: Trond Hammervik

Meninger

Pensjonspartiet på Hitra har i møte diskutert hva som vil skje dersom tunnelene mellom Frøya og Hitra samt Hitra og fastlandet blir stengt over en lang periode med de samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser det vil få for øyregionen.

Som de fleste nå er kjent med så skal både Frøyatunnelen og Hitratunnelen gjennomgå omfattende utbedringer i årene som kommer, et arbeid som antas å ta ca. 3,5 år. Allerede neste sommer vil arbeidet med Frøyatunnelen starte.

I likhet med Frøya Pensjonistparti mener også Hitra Pensjonistparti at etablering av fergeforbindelse mellom Frøya og Hitra i tiden det tar med utbedring av tunnelen vil være et bedre alternativ for alle enn de forslag som så langt har kommet fra Fylkeskommunen om stenging av tunnelen om natta, og foreløpig et ukjent antall gjennomslipp på dagtid.

I neste omgang vil akkurat den samme utfordringen komme når arbeidet med Hitratunnelen starter og da må en fergeforbindelse mellom Laksåvika og Kjørsvikbugen være på plass.


Her er framdriftsplanen for den nye fergeforbindelsen

I løpet av høsten vil trolig mange av brikkene falle på plass for en mulig ny fergeforbindelse mellom Øyregionen og fastlandet.


Ved å etablere et ferjesamband kan tunnelene holdes stengt hele døgnet og utbedringstiden reduseres vesentlig, noe som vil være en besparelse for Fylkeskommunen og som bør sees i sammenheng med kostnadene ved ferjedrift.

I tillegg vil etablering av ferjeleier være et ledd i fremtidig beredskap noe det så langt har vært alt for lite fokus på dersom en av tunnelene blir stengt over lengre tid. Her finnes det ingen omkjøringsmulighet for å komme seg videre innover i landet og da er ferje eneste løsning. Pr i dag finnes det ingen omkjøringsmuligheter på FV 714 fra Frøya og helt frem til Våvatnet.

Nå finnes det mobile fergeleier og ferger ligger i opplag. Det vil da kunne være en relativ rask løsning å få på plass ferge mellom Frøya og Hitra og Hitra og Aure, slik at en ikke blir fullstendig isolert her ute på øyene.

Hitra pensjonistparti


- Fergeløsning må på plass før arbeidet starter

- Dette er en av de viktigste sakene for både frøy- og hitterværinger nå, mener pensjonistpartiene på øyene.