- Jehovas Vitners skremsel av barn går for langt

Dette håndskrevne brevet lå i postkassen adressert til Solveig, Randis åtte år gamle datter.  

Meninger

Jehovas Vitner skremmer barn til å holde seg innenfor trossamfunnet. Å fortelle små barn at de ikke bør treffe sine venner på skolen fordi de blir påvirket av djevelske krefter kan på ingen måte tolereres.

I forrige uke kunne vi i Hitra-Frøya lese om Schei, som opplevde at sin 8 år gamle datter fikk et personlig håndskrevet brev fra Jehovas Vitner. I brevet ble jenta oppfordret til å engasjere seg i verdens grusomheter gjennom bibelsitater, dødsbudskap og gudstro. Men den vesle jenta kan ta det helt med ro. Jehovas Vitner kan nemlig tilby henne den livsgleden hun trenger gjennom et gratis kurs.

Når moren konfronterte Jehovas Vitner ble hun fortalt at de ikke hadde noen kunnskap om alderen på de som mottok de håndskrevne brevene de hadde sendt ut. Menigheten hadde benyttes seg av de navn og adresser de fant på 1881.Unnskyldningen om at brevene de har sendt ut ikke ble sendt med lille Solveig på 8 år i tankene er ikke god nok. Snarere tvert imot.

Jehovas Vitner ønsker å unngå deltagelse i samfunnet mer enn det de strengt tatt er praktisk tvunget til. De ønsker med dette å hindre all mulig påvirkning fra utsiden. De eneste unntakene er skole, jobb og det kjente feltarbeidet, hvor de banker på dører (sett bort ifra nå i koronasituasjonen).

For å opprettholde avstanden til samfunnets demokratiske og farlige påvirkning fargelegger de verden som et ondskapsfullt sted, styrt av Satan. Samtidig ber de sine medlemmer om å ikke stemme ved valg, ikke respektere homofiles rettigheter, ikke diskutere uenigheter om troen eller kritisere trossamfunnets ledere.

Likevel er det Jehovas Vitners måte å påvirke barn på som er mest kritikkverdig. Gjennom sine dramatiseringsbøker med dommedagsprofetier og trusler om død og fordervelse vet de hvordan å utnytte barnas følelsesspekter til å overbevise om sin tro. De blir tidlig fortalt, hvor grusomt det enn er, at om de ikke elsker Jehova vil de aldri få komme til Paradiset sammen med resten av familien og vennene i menigheten.

Et raskt google-søk gir oss kanskje det drøyeste eksemplet: Jehovas Vitners animerte barnefilmer. Det er i skrivende stund blitt produsert om lag 40 filmer. Alt ligger åpent tilgjengelige på nettet. Her lærer barna gjennom gladlynt stemning og fine farger hvordan blant annet superheltleker er Satans verk, at Jehova forbyr deg å tolerere homofile og hvordan du skal gjøre Jehova glad.

Å kritisere samfunnet er en sentral del av det å være samfunnsdeltager. Samtidig tror jeg ikke det å true barn med evig fortapelse, djevelske krefter og ekskluderinger er veien å gå.

Jehovas Vitner møter ofte spørsmål om de tvinger barna til å tro. Til det svarer de på sine nettsider: "det å tjene Gud er en personlig avgjørelse". Til det tillater jeg meg å stille spørsmålet: Om det er en personlig avgjørelse, burde ikke barnet få lov til å velge dette uten å bli motivert til sin tro gjennom skremsel og trusler? Jehovas Vitner er åpenbart uenige med meg der.


Iver Jørgensen Rye