- Hjelpe meg, dette er jo tilbake til 1965

Knarrlagsundbrua i dag.  Foto: Hitra-Frøya

Meninger

Hjelpe meg, dette er jo tilbake til 1965

Det er vel ingen som mener å si at dette er vi fornøyd med????

Jeg er egentlig ikke så opptatt hvor broen skal ligge, men vi må jo kunne forlange å få en bro med to kjørefelt, og ikke minst gang- og sykkelvei ihvertfall gjennom Knarrlagsundet helst helt til Ulvan.Kom igjen folkens, skole, barnehage, jokerbutikken, Berge Rederi, Knarrlagsund Slip,Byggtorget, Mowi. Alle sammen!!! Våkne!! Det er for seint å klage etterpå.

Arild Audestad


Se flere debattinnlegg på hitra-frøya.no/meninger