- Præriegalskap på Frøya

Meninger

I siste utgave av magasinet, Historie nr. 14 2020, så er det en artikkelserie om norske innvandrere til USA . Spesielt la jeg merke til en artikkel som sa at prærien kunne gjøre innbyggerne sinnssyke. De norske innvandrerne var vant til en natur som bestod av skoger, daler, elver og kyst, men på den amerikanske prærien var det flatt og konturløst så langt øyet kunne se. For noen var det åpne landskapet befriende, mens andre ble sinnssyke av det åpne landskapet. Et alarmerende antall tilfeller av sinnssyke sprer seg i de nye præriestatene mellom bøndene og deres koner, skrev forfatteren Eugene Smalley i 1893.Nå idag er vel den politisk korrekte definisjonen depresjon, men det fikk meg iallefall til å tenke på situasjonen på Frøya. Her har man innbyggere som i århundrer har brukt den flate, urørte naturen som rekreasjon, og så kommer utenlandske investorer med god hjelp av lokale politikere, og knuser naturen til grus, samtidig som det reises monstermaster som ødelegger all form for naturopplevelse både visuelt og hørselsmessig.På Frøya er det mye snakk om havørn og hubro, men at monstermastene vil true folkehelsen på lengre sikt snakkes det lite om. For egen del håper jeg at alle negative helseeffekter blir registrert, og at man deretter får fjernet monstermastene så fort som mulig. Vi burde ha kommet lenger i 2020 enn tida i Ville Vesten.


Historieinteressert