- Jeg er overbevist om at dette – sammen med en god dose flaks - har gjort at vi ikke har hatt smittetilfeller

Kommuneoverlege Ingrid Kristiansen har fattet nye vedtak for å forhindre at koronaviruset kommer til Frøya. 

Meninger

Informasjon fra kommuneoverlegen

Koronapandemien har påvirket oss alle, og det har vært – og er – en tøff tid for mange. Takketvære god respons på myndighetenes beskjeder, har de fleste heldigvis unngått alvorlig sykdom og død blant sine nærmeste. I øyregionen har hver enkelt innbygger, pendler og turist vært dyktige i nettopp dette – å gjøre det som er anbefalt oss.

I tillegg har vi bedrifter som er særs opptatt av å ha rutiner og prosedyrer som forebygger det de kan for å hindre smitte. Jeg som kommuneoverlege er overbevist om at dette – sammen med en god dose flaks - har gjort at vi ikke har hatt smittetilfeller og per tid er smittefri. All honnør til dere alle for dette så langt!

Som Stavanger kommune har sagt så fint før oss: Takk til dere som fortsatt vasker hender ogholder avstand. Takk til dere som holder dere hjemme når dere er syke. Dere har skjønt at de små vanene bidrar til de store resultatene for oss alle, til at skoler ikke må stenge, bedrifter ikke må ta pause og at helseansatte og lærere ikke sliter seg helt ut – tusen takk!

Og det er dette som er budskapet i dagens innlegg – det er nå tid for å fortsatt stå sammen også videre i denne situasjonen. Uten å fordømme eller se ned på de vi mener ikke overholder anbefalingene. I kampen mot Covid-19 må all samhandling basere seg på tillit! Vi må belage oss på at vi skal fortsette med de basale smitteverntiltakene en god stund fremover – god hygiene, holde oss hjemme når vi er syke og holde avstand. Og heldigvis er det også disse tiltakene som fungerer best!

Vi må være nøye med å holde oss i karantene eller isolasjon hvis det er det vi skal. Alle som har vært utsatt for smitte har karanteneplikt og det kan være straffbart å ikke følge Covid-19-forskriften på dette punktet, men mest av alt kan det gi store konsekvenser for de rundt oss hvis vi sprer smitte.

• Har du fått påvist smitte skal du være i isolasjon.

• Har du vært i et rødt land, skal du i karantene. Dette gjelder også om du tester negativt når du kommer hjem!

• Har du vært i nærkontakt med en som er smittet, skal du i karantene.

En undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen, viser at det bare er en liten andel av oss som overholder karantenereglene. Dette sier noe om at befolkningen kjenner på en tretthet når man må forholde seg til restriksjoner over lang tid. Men desto viktigere er det å holde ut, særlig når vi står ovenfor en pandemi med et virus vi ikke har vaksine for ennå.

Vi skal alle ha lav terskel for å teste oss hvis vi får symptomer på luftveisinfeksjon. Både Hitra og Frøya har god testkapasitet, og alle som har symptomer skal få tilbud om test. Dette gjelder uavhengig av om du har fastlege i kommunen. Så lenge du oppholder deg i en av våre kommuner, kan du teste deg ved en av våre teststeder.

Vi har hittil vært både dyktige og heldige! La oss fortsette å være dyktige og håpe vi også er heldige fremover når det gjelder Covid-19!

Hold ut – vi står han av sammen!

Ingrid Kristiansen, kommuneoverlege i Frøya