- Manglende gateskilting i Fillan

Per Ervik 

Meninger

Pensjonistpartiet hadde styremøte torsdag kveld, der det kommende budsjettet var hovedtema av de saker som ble diskutert.

Det har kommet inn en del innspill til Pensjonistpartiet om forskjellige saker til budsjettet. Vi synes det er meget hyggelig at vi får slike innspill i fra ulike lag/organisasjoner og folket på Hitra. Er det en ting vi skal love Hitras befolkning, er det at vi I PensjonistpartIet fortsatt skal ivareta barn/unge og de eldres levevilkår. Dette til det beste for dem slik at de får et godt og trygt liv i Hitra kommune som har mange flotte medarbeidere som ivaretar og yter topp servise på de ulike tjenester til folket.


Legger opp til fortetting og mindre offentlig parkering i sentrum

Kommunen foreslår å fjerne offentlige parkeringsflater i Fillan sentrum for å åpne opp tomter til utbygging og å innføre et skille på kortids- og langtidsparkering.


Det kom også en henvendelse fra en av våre tillitsvalgte som han traff en dame i Fillan sentrum. Hun spurte etter Skolegata 8, og om han kunne hjelpe henne med å finne adressen hun skulle besøke.

Men etter mange turer rundt om i Fillan sentrum måtte de gi opp da de ikke fant verken gateskilt eller nummer på bygningene. Her må huseierne av sine bygg få på plass nummerskilting. Gateskiltingen er det vel kommunen som har ansvaret for, tror jeg. Jeg stiller også spørsmålet om dette til kommunedirektøren i kommende formannskapsmøte tirsdag 3.november.

Vi er nå inne høstmørket og med tildels glatte veier , så kjør forsiktig når vi er ute å farter med bil eller er gående etter veiene.

God helg ønskes til alle sammen!


Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra

Medlem FSK/ K.styret