- Ny Frøyatunnel?!

Meninger

Trøndelag Fylkeskommune har utredet muligheten til å bygge ny Frøya-tunnel, og i følge leder for hovedutvalg vei Hallgeir Grøntvedt, har Veidirektoratet gitt tillatelse til å bygge ETT nytt tunnelløp parallelt med dagens tunnel.

Dette er fantastisk gode nyheter for oss frøyværinger, og det ser ut som den fokus vi har satt på problematikken med stengt tunnel uten alternativer til å komme til og fra Frøya har gitt resultater.Det er ikke overraskende at det kun er snakk om en ett-felts avlastningstunnel med lysregulering, som skal fungere som en nødløsning, eller en beredskapsløsning om du vil, i tilfelle dagens tunnel blir stengt.

Dette er et godt alternativ til kravet om et beredskapsfergeleie, og fremstår som et kompromiss mellom de som stilte krav om ny tunnel og de som har satt fokus på en beredskapsløsning.

Å tro at vi skulle få en ny 2 eller 3 felts tunnel var som mange hevdet en utopi, men dette kravet har vært med på å sette fokus på den eskalerende trafikken gjennom Frøyatunnelen og behov for en beredskapsløsning.

Det at det her dreier seg om en ett-felts beredskapstunnel gjør at det kan gis dispensasjon fra nye krav om stigningsforhold, en ny tunnel etter dagens tunnelforskrifter har det ikke vært mulig å bygge innrømmer Grøntvedt.

En avlastningstunnel vil fungere ved ulykker i dagens tunnel, ved at det bygges rømningsveier mellom tunnelene, som er den viktigste grunnen for en ny tunnel, og det beste vi kunne håpe på.

Det store spørsmålet er finansiering? Jeg kan ikke si at det kan gjennomføres sier Grøntvedt, kostnadene ved å ha en beredskapsløsning ved oppgraderingen av eksisterende tunnel ved å bygge nytt tunnelløp må veies opp mot det å ha et fergetilbud. Hvis nytt tunnelløp blir så kostbart at det ikke er gjennomførbart, må vi gå for den andre løsningen sier Grøntvedt.

Han utelukker ikke at den menige trafikkant og næringslivet må være med å betale en ny tunnel. Til det har jeg en kommentar: Hvis det foreslås at ny tunnel skal finansieres med bompenger, må dette legges ut til folkeavstemming, det må tas hensyn til at vi allerede har betalt for fastlandsforbindelsen, derfor må folket avgjøre om vi skal betale enda en regning.


Arild Margido Johansen

Pensjonistpartiet Frøya