- En hyllest til dere som er med på dugnad

Maren Grøthe 

Meninger

Frivillighetens fantastiske samfunnsverdi

- en hyllest til dere som er med på dugnad, og en påminnelse til regjeringen

Frivilligheten, og ulike lag og organisasjoner, er selve fundamentet i det norske samfunnet. Ingenting er så fint og verdifullt som mennesker som står opp hver eneste dag og legger ned en innsats for de rundt seg. Lokalsamfunn som arbeider på dugnad, for å få til ting sammen.

Det kan være å skape aktivitet gjennom idretten i lokalsamfunnet, arbeid for å få opp det ekstra lekeapparatet på nærskolen, eller samarbeid for å sikre at alle sammen har mat å spise til frokost i morgen. Dugnadsånd som skaper et fellesskap, og som samtidig utgjør en enorm verdiskapning vi må ta vare på. Skal vi sikre dette, må det også verdsettes gjennom å være en politisk prioritet. Ett enkelt vedtak for å sikre det, som gagner alle frivillige lag og organisasjoner, er full momskompensasjon.

Full momskompensasjon går ut på at frivillige lag og organisasjoner får tilbakebetalt alle utgiftene til merverdiavgift på varer og tjenester. I dag er det slik at Stortinget vedtar at organisasjonene skal få tilbakebetalt en viss andel av disse utgiftene i forbindelse med statsbudsjettet. Dagens ordning medfører at denne potten varierer fra år til år, som skaper lite forutsigbarhet, samt at den ikke er stor nok.

Derfor mener vi i Senterpartiet mener vi må legge det fast at organisasjonene skal få fullmomskompensasjon hvert eneste år. Da vil alle de frivillige lagene og organisasjonene få senket sine utgifter, så kan de heller bruke pengene på gode tiltak rundt omkring i hele landet. Eller til å senke deltakeravgifter, så alle har mulighet til å delta.

Tusentakk til alle dere som er frivillig, og som bidrar på dugnad. Nå er det på tide at regjeringen også viser at man setter pris på det, gjennom å vedta full momskompensasjon en gang for alle!

Maren Grøthe

Ungdomskandidat for Senterpartiet i Sør-Trøndelag valgdistrikt, Stortingsvalget 2021