- Dugnadsånd av beste karakter til å være stolt av

Dugnad sørger for at det blir lys igjen i gatelysene gjennom Hestvika. 

Meninger

Hestvika Lyslag ble etablert på begynnelsen av 70-tallet, basert på frivillig arbeid, dugnad og pengeinnsamling fra beboerne i Hestvika.

Strekningen med veilys er nærmere 3 km og omfatter 61 lyspunkt. Driften har i alle år vært basert på at innbyggerne i Hestvika har betalt en årlig kontingent.

Tidens tann har gjort sitt med den følge at flere lyspunkt har falt ut pga. defekt armatur og lysstolper. Anlegget har til tider stått mørkt pga. av dette. Fortsatt drift av veilysene forutsatte ny armatur og en generell oppgradering av hele strekket.

Velfortjent kaffepause etter dugnaden. 

Etter initiativ fra flere beboere i Hestvika ble det søkt om pengestøtte fra private og offentlig sponsorer som stilte seg meget positiv til vår søknad.

Med utgangspunkt i tildelte sponsormidler er det gjennomført to dugnadsrunder – en i vår og en nå i november med følgende resultat:

- Det er igjen lys i samtlige 61 armaturer – 45 nye Led lysarmaturer er satt i drift.

- Det er totalt gjennomført mellom 230 – 250 dugnadstimer. Lokale entreprenører har stilt lift og nødvendig utstyr til disposisjon.

Det gjenstår nå å skifte nye 15 Led lys og noen defekte lysstolper - ny dugnad er planlagt våren 2021

Takket være frivillig innsats og positive sponsorer har vi igjen stabil belysning på hovedveien i Hestvika som igjen betyr økt trafikksikkerhet, (ikke minst for barna) økt bolyst og bedre trivsel i den mørke årstiden.

Uten denne fantastiske dugnadsinnsatsen hadde dette ikke vært gjennomførbart.

230 til 250 dugnadstimer pluss leie av teknisk utstyr ville betydd en investering på minimum 300.000 kr., i tillegg kommer utgifter til nytt armatur og lysstolper på nærmere 150.000 kr.

Konklusjon:

Sponsorinntektene fra private og offentlige har gitt et fantastisk resultat i form av verdiskaping på nærmere en halv million kroner, samtidig som kommunale mål om økt trafikksikkerhet, bolyst og satsing på grendene har blitt realisert.

En fullføring av oppgraderingen forutsetter nye sponsormidler i 2021.

En stor takk til følgende dugnadsgjeng og ildsjeler:

Utlån av teknisk materiell: Hitra Bygg og Betong og Hitra Anleggsservice, sistnevnte har også utarbeidet skiltplan

Matservering: Kjersti Lindal, Ingvill Børø. Eli Kristoffersen

Dugnadsutførelse: Trond Wedø, Martin Wedø, Marius Wedø, Yngve Lindal, Trond Erlend Refsnes, Steffen Refsnes, Marius Sandvik, Gøril Fremstad og Kristian Wedø.


På vegne av beboerne i Hestvika:

Tusen, tusen hjertelig takk.


Hestvika 18/11-2020

Torleif Strøm