- Når vi snakker om fylkesveiene, kommer vi ikke utenom fylkeskommunens budsjetter

Kirsti Leirtrø. (foto: Sør-Trøndelag fylkeskommune) 

Meninger

Dag Willmann skal ha honnør for at han prøver å forsvare en av mange dårlige Høyre-saker for distriktene, nemlig vedlikeholdsetterslepet og tilstanden på fylkesveiene (Hitra-Frøya 23. november). Jeg er ikke like imponert over at han tyr til historieskriving, framfor å forklare oss hvordan høyreregjeringens sultefôring av kommuner og fylker skal bedre på situasjonen.Skal vi diskutere historie, så gjerne for meg. Det store samferdselsløftet kom med Stoltenberg II-regjeringen, da det samlede budsjettet ble doblet. Til sammenligning hadde den Høyre-dominerte Bondevik II-regjeringen økt det med 15 prosent.

Under nåværende regjering har vi fått mange synlige bevis på at mye har skjedd rundt om i landet, men de fleste av disse prosjektene hadde anleggsstart under Stoltenberg II-regjeringen. I opposisjon har Arbeiderpartiet fortsatt den høye satsingen, og ligget litt over regjeringen på samferdsel i våre årlige budsjettalternativ.

For vanlige folk er nå og framover likevel det mest interessante. Og når vi snakker om fylkesveiene, kommer vi ikke utenom fylkeskommunens budsjetter. I 2020 hadde fylkeskommunene hatt 1,8 milliarder kroner mer med Arbeiderpartiets alternative budsjett. Selvsagt betyr det noe, ikke minst når det gjentas årlig over tid. I lys av dette, og det faktum at det årlige forfallet på fylkesveiene øker med 3 milliarder pr år i flg. samferdselsminister Hareide, hva betyr da 400 millioner i ekstra korona-penger fra regjeringen til fylkesveiene? Dessverre; svært, svært lite.Fylker og kommuner kommer alltid bedre ut med Arbeiderpartiet, fordi vi alltid prioriterer fellesskapet høyere enn det høyrepartiene er villig til. Det er en varig og grunnleggende forskjell på høyre- og venstresiden i politikken, en forskjell som betyr noe. Ikke bare for kvaliteten på skolene, barnehagene, eldreomsorgen og kulturtilbudet, men også for distriktene og kvaliteten på fylkesveiene våre.

Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant (Ap)