- Hvilken rolle skal Frøya kommune spille overfor sine innbyggere i vindkraftsaken?

  Foto: Trond Hammervik

Meninger


Frøya kommune har en viktig oppgave med å ta vare på alle sine innbyggere, og spesielt har dette vært krevende i tiden med vindkraftutbygging.

Utbyggingen og ødeleggelsene av natur i nærområdet har skapt en splittelse i folket, en splittelse mellom de som er for og de som er imot utbyggingen, samt et skille mellom de som er trygge på å kunne vise sin motstand, og de som ikke tør av frykt for lokalsamfunnets reaksjon.

Nå når utbyggingen nærmer seg slutten, blir det svært viktig at Frøya kommunene er seg sitt ansvar bevisst, og evner å identifisere TrønderEnergi (TE) sine nye utspill for å glatte over ødeleggelsene og få folk til å tilgi truslene og den negative framstillingen av øyfolket i media.


Vet hvordan man kan bli kvitt de forstyrrende vindkraft-blinkene

- Det er mulig å stanse lysforurensningen fra vindkraftverkene, mener Ask Iben Lindal, stortingskandidat for Miljøpartiet de Grønne (MDG).


TE vil at kommunen og befolkningen skal glemme det som har skjedd, glemme truslene om milliard-erstatning fra Frøya kommune, og kravet om at staten skulle overkjøre folket og folkeavstemningen om statlig plan.

De fikk NHO, NORWEA og Norsk Industri med på å signere kravet.

Og de ønsker nå å framstille seg selv som velgjørere, framstille det som om at motstanden er i ferd med å dø ut, mens den i virkeligheten er voksende både her på Frøya og over hele landet.

Ved å «bestemme» at frøyværingene igjen skal «få lov til» å gå på tur i sitt eget område, viser TE at de fortsatt vil sette premissene. De inviterer kommunene til samarbeid, og de organiserer rammene for å lokke folk inn i området.Hadde enda kommunen skjønt dette, så kunne folk ha besøkt området selv, av egen nysgjerrighet. Eller for med selvsyn å beskue alle ødeleggelsene TE har stelt i stand.

I stedet velger kommunen å inngå et samarbeid med TE gjennom Frøyatrimmen, med organisert aktivitet og poengsanking. Dette viser en kommune som lenge har vært på vikende front, og som nå går seg vill i kraftselskapet sitt edderkoppnett.

Det viser også politikere som går på akkord med seg selv og grunnen til at de ble innvalgt som representanter for folket, - som vindkraftmotstandere.

I den kommende tiden må Frøya kommune være seg sitt ansvar bevisst, og jobbe for å gjenopprette samholdet blant sine innbyggere, gjenopprette tilliten og respekten. Dette kan være krevende for enhver kommune som blir fanget av kraftbransjen sin profesjonelle overstyring av lokalpolitikken.

Ser ikke kommunen dette selv? At folket trenger en trygg og god ledelse som hegner om alle sine innbyggere?

Ved å legitimere og «hvitvaske» dette (for oss motstandere fæle) vindkraftindustrifeltet gjennom organisert poengsanking via Frøytrimmen, gir man vindkraftbransjen akkurat det den vil ha: Skrytebilder av folk som tilsynelatende har tilgitt og som gleder seg over dette naturinngrepet …… «Bare se hvor fint det ble, det var jo det vi sa!»

Dette er ingen generell kritikk av Frøyatrimmen som er et flott initiativ for folk på Frøya, og i hvertfall ikke noen kritikk av de som på eget initiativ går på tur her.

Men det er absolutt kritikkverdig at kommunen v/Frøyatrimmen og kommunepolitikere lager et arrangement (poster m/plusspoeng) inne i et meget omstridt område!

Det er ikke slik man bygger bro mellom mennesker med motstridende standpunkter.

Med vennlig hilsen

Dag Bremnes, Siri Fjeseth og Trygve Nygaard