- Flyruta fra Ørlandet må inn på kortbanenettet

  Foto: Ørland lufthavn

Meninger

Jeg synes stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø har et bra innspill om flyforbindelsen Ørland- Gardermoen når hun forteller at Arbeiderpartiet vil foreslå at Fosen-flyruta får støtte, akkurat som de foreslo at dette måtte inn på statsbudsjettet for i år.

Jeg ser behovet Ørlandet har for å beholde flyruten, men jeg nevner også at dette ville vært et flott reisetilbud for Hitra og Frøya dersom vi har fått på plass tidlig og sein avgang med Kystekspressen som matcher flyforbindelsene fra Ørlandet. Dette kan halvere reisetiden fra Hitra og Frøya for de som skal ta fly til Gardermoen.



Skal vi få en stabil flyrute fra Ørlandet ser jeg det slik at vi alle politisk må jobbe for at Ørlandet blir en del av kortbanenettet, på lik linje med Rørvik , Namsos med flere. Disse er tilknyttet i dag og utløser statlige tilskudd til driften.


Per Ervik

3.vara Fylkestinget Trøndelag Pensjonistpartiet





Per Ervik