- Vi trenger flere ungdommer som satser på fiskerdrømmen

Meninger

Vi leser i media om de to guttene Kristian Boneng (15) og Emanuel Espnes (16) som satser på fiskerdrømmen. De er på sjøen hver eneste dag. Nå realiserer de to kameratene barndomsdrømmen og satser på egen fiskebåt. De to kameratene er oppvokst på fiskebåt og har vært med fedre og besteforeldre på fisketur fra de kunne gå. Nå ønsker de å gå i samme fotspor. Fiskeryrket er ingen enkel vei å gå som ung. Med knalldyre båter og utstyr kan det bli utfordrende.


- Får vi støtte fra næringsfondet skal vi vise dem at vi er tilliten verdig

Kristian Boneng (15) og Emanuel Espnes (16) har søkt Frøya kommunes næringsfond om 200.000 kroner. For pengene tenker de å kjøpe seg fiskebåt.


Et enstemmig formannskap i Frøya kommune støttet de to unge fiskerne med 200.000 kroner fra næringsfondet. Politikerne var svært positiv til at tilskuddet gikk til hovednæring, og at søkerne er unge og etablerer selskap før de fullfører utdanningen sin. Vi får håpe at politikere i alle deler av Norge følger formannskapet i Frøya sin linje. Vi må ha troen på ungdommen.

Pensjonistpartiet i Trøndelag ser det som viktig at man setter inn positive virkemidler for å få flere unge til å satse på fiskeriyrket. Det må nå satses på å profilere fiskerinæringen som en næring det er attraktivt å satse på. Pensjonistpartiet ønsker rekrutteringskvoter på for eksempel torsk til ungdom som vil begynne med fiske.

Det bør vurderes om kommunene kan få tildelinger av kvotene som de kan bruke til utlån til ungdom. På den måten unngår man at kvotene blir solgt videre. Når ungdommene ønsker å slutte med fiske så skal kvotene leveres tilbake til kommunen.

De siste årenes fiskeripolitikk har gitt oss en utvikling mot færre, større fartøy. Fiskekvotene har samlet seg opp på færre hender. Pensjonistpartiet ønsker en debatt om hvordan man kan lage et system som kan sikre rekruttering til næringa. Det er ikke mange unge fiskere som kan kjøpe både kvote og båt samtidig. Nåløyet er svært lite for unge fiskere

Ønsker man flere ungdommer i fiskenæringen så må man gjøre noe. Pensjonistpartiet mener at fiskeri skal være en viktig vekstnæring i Norge i mange år framover, og forholdene må derfor legges til rette for det. Fiskerinæringen skal være garantist for å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene

Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag Fylkesting

Per Ervik, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Hitra kommunestyre