Frøyas første skjønnlitterære bok?

Meninger

Marie Nilsen het hun, og holdt skole i Dahlø og Titran kretser i første halvdel av 1890-årene. Hun var utdanna lærer da hun kom til Frøya. (Tromsø lærerskole.) Utenom lærerjobben ga hun undervisning i rissing og søm på kveldstid, og leda barneforening.

Da hun ble gift flytta hun fra Frøya.

Marie Nilsen 

Marie Nilsen var også dikterisk begavet og utga en diktsamling med tittelen «Skjemt og alvor av Tromsøjenten», trykt i 1897.

Boka er i gammelskolens eie, og dette er fornøyelig lesning.

Skjemt og alvor av Tromsøjenten 

Mange av diktene er skrevet på dansk-norsk, men de aller beste, (etter min mening!), er skrevet på dialekt.

Dette er sjelden kost fra 1800-tallet.


Mvh

Hans Anton Grønskag