Hitra Pensjonistparti

Inger og Johan hedret av partiet

Leder Per Ervik overrakte blomster og en stor takk til Inger Sundgård og Johan Harald Lervåg (t.h.) for lang og tro tjeneste i styret. 

Meninger

Etter å ha vært utsatt en stund, avviklet Hitra Pensjonistparti i mandag kveld 22.2.2021 sitt årsmøte. Denne gang i Meierisalen på Kystmuseet med noe begrenset oppmøte. Stor takk til dem som møtte opp i disse koronatider.

Takk til Inger og Johan Harald

Foruten vanlige årsmøtesaker samt innkomne saker, overrakte leder Per Ervik blomster og en stor takk til Inger Sundgård og Johan Harald Lervåg for lang og tro tjeneste i styret ettersom de nå "pensjonerte" seg fra styret og overlater sine plasser til nye krefter.

Koronatider førte til et noe begrenset oppmøte. 

Det nye styret

Sammensetningen av det nye styret ble: Leder Per Ervik. nestleder Synnøve Hanssen, kasserer Gunnar Andresen., sekretær Sissel Stensø. og styremedlemmene Willy Hitterdal, Otto Jæger Lien og Jan E Handberg.

Varamedlemmer: Harry Mellemsæther, Lars Olsen og Gry A Mulstad.

Valgkomite: Jorunn H Strømmen, og Bente Kjærringvåg. Revisor: Steinar Børøsund.

Et godt gjennomført årsmøte dog uten servert kake, men det får vi ta igjen når vi skal feire vårt tiårsjubileum senere i løpet av året.

Ref.

Jan E. Handberg