Manglende trafikksikkerhet gjennom Knarrlagsund må tas på alvor

Meninger

Noen mener at den uholdbare trafikksikkerheten knyttet til gjennomgangstrafikken kan løses ved et fortau for gående og syklende på den ene siden av veien gjennom sentrum av Knarrlagsundet.

Dette er i beste fall en overfladisk analyse, som dessverre avleder hvor dramatisk en gjennomgangstrafikk er for et tettsted der husene ligger tett inntil veien, med 40 avkjørsler og ferdsel av barn i alle aldre, eldre og mange turister.

Det skal oppleves trivelig å ferdes slik at folk vil både bo og spasere der og nyte den idyllen Knarrlagsundet egentlig er. Vi har nå igjen opplevd en vinter med flere trafikkuhell midt i sentrum ved at trailere står på tvers i Dovrebanen og at veien stenges 3-4 timer.

Et fortau på den ene siden av veien ville ikke ha gjort den store forskjellen for myke trafikanter og nære beboere i slike situasjoner. Det er en strekning på 3,4 km der det ligger spredte hus, 40 avkjørsler, hus helt inn til veien og ca 40 hus i en avstand mindre enn 25 meter fra veien.

På strekningen ligger et oppvekstsenter, flere butikker og det bygges stadig nye hus. I dag bringes de fleste barn med bil/buss uansett avstand til barnehagen/skolen. Fartsgrensen gjennom sentrum er 40 km/t. Ut fra tettheten av hus burde den ha vært 30 km/t.

Men uansett fartsgrense må trailerne som skal opp Dovrebanen på vanskelig føre, bryte fartsgrensen for å komme opp den bratte bakken. De lykkes ikke alltid, og da stopper de, begynner å gli bakover, slår saks og ender delvis utenfor veien der det ligger hus like ved.

Et fortau har ikke hjulpet i en slik situasjon. Sentrum av Knarrlagsundet utgjør ca 1 km av strekningen på 3,4 km der gjennomgangstrafikken skaper problemer med trafikksikkerhet, støy og miljøproblemer. På Fjellværøysiden av Knarrlagsund ligger Dalen, Trolla, Myra og østlige del av Ingeborgvika. Mellom Dalen og Ingeborgvika ligger mange fine utsiktstomter som vil bli meget attraktive dersom trafikksikkerheten ivaretas.

For noen år siden skjedde det her en trafikkulykke med tragisk utfall der barn var involvert. Ved en vestforbindelse kan denne «dødssvingen» rettes ut, og alle bygdene nevnt foran kan slippe gjennomgangstrafikken. Her kan en ikke forvente noen gang-/sykkelbane i overskuelig framtid uansett trasevalg. Den eneste løsningen for å bedre trafikksikkerheten gjennom Knarrlagsundet, er å lede gjennomgangstrafikken utenom bo-områdene.

Brualliansen

Åse Haugbjørg

Elisabeth Audestad

Nils Ivar Selvåg