- Kommunens overtagelse av vannverk

Meninger

Kommunestyret behandler denne uken sak om kommunal overtagelse av flere vannverk i Hitra kommune. En skikkelig gladsak og en milepæl for Hittersamfunnet. En sak med stor betydning for utvikling av kommunen og for grendene på Hitra.

Ett arbeidsutvalg bestående av representanter fra folkevalgte og fra administrasjon har gjennom det siste året hatt dialog med de ulike vannverkene og med bakgrunn i dette utarbeidet en prioritering for kommunal overtagelse av vannverkene.

Uavhengig av dette arbeidet velger ordfører i formnannskapet å legge fram sin egen prioritering og innstilling i saken. Og jeg spør – hva er så vitsen med å sette ned arbeidsutvalg?

Formannskapet roser arbeidet utvalget har gjort men stemmer for ordførers forslag til innstilling i saken, - alle med unntak av en stemme, min stemme.

Jeg stemmer for arbeidsutvalgets forslag til prioritering i denne saken. I tillegg til dette foreslår jeg å tilføye punkter som bidrar til fortgang i overtagelse av vannverkene. For hvert år som går øker kostnadene, så hvorfor vente til neste år med å iverksette? Vi er tross alt bare i mars ennå.

Flere grender på Hitra har ikke rent drikkevann. Dette handler om folks helse og om kommunens vilje til satsing på næringslivet som også har tilhold i disse grendene. For denne saken finnes det nå ingen tålmodighet lenger, nå må det iverksettes!

Til kommunestyret på torsdag velger jeg igjen å løfte fram utvalgets prioritering i saken sammen med mitt forslag til iverksetting i år.

Sigrid Hanssen

Representant for Høyre i formannskap og kommunestyre