- Påskegudstjenester 2021 digitalt

Sandstad kirke 

Meninger

Som vi alle har fått med oss så er påskens gudstjenester avlyst pga. nasjonale smittevernrestriksjoner. Dette ble bestemt på kort tid, så å spille inn gudstjenester digitalt i år ble umulig. Vi sender derfor fjorårets påskegudstjenester igjen i år. Påskeevangeliet er det samme hvert år, så det tåles godt å høres igjen.

Det vil bli lagt ut på Hitra Kirkelige Fellesråd sin Facebook side og på Hitranytt. Kanskje får vi det til, og anledning til å legge det ut her på Hitra-Frøya sine nettsider.

Vi håper du vil være med oss i påskens historie via gudstjenestene; fra Skjærtorsdag til Langfredag og til slutt på selve oppstandelsesdagen – 1. påskedag.

Velkommen til å følge oss!

En god påske ønskes dere fra staben ved kirkekontoret Hitra!

Birgith Østnes, sokneprest

Tom Skare, fung.kirkeverge