Helgetanker

 «Nytt liv av daude gror» 

Sokneprest Knut Torfinn Øydna 

Meninger

«Nytt liv av daude gror» .

Overskriften er hentet fra vers 2 i salmen «No livnar det i lundar» (NoS 844). Det er påske. Det er ikke småtteri hva påskebudskapet beretter om dramatikk, men også om håp. Med forskjellig innfallsvinkel og perspektiv forteller alle de fire evangeliene i ganske detalj om Jesu siste dager helt frem til sin korsdød. Arrestasjon, avhør, pisking, spott og hån, folkeopptøyer, ensomhet, gudsforlatthet, naturkrefter ut av kontroll og til slutt en grusom død på et kors. Jesu siste dager var dramatiske, virkelig dramatiske, selv om det skjedde i en avkrok av verden. Så intens og mørk var de siste dagene at mange av dem som hadde fulgt Jesus tett og vandret sammen med ham hadde vanskelig med å ta alt inn over seg. Hva skulle alt dette som skjedde med Jesus være godt for og hva betydde alt dette?

Kanskje du har lagt merke til følgende ting. Enkelte steder i evangeliene kommenteres det i teksten at det disiplene får se og høre av Jesus ikke ble forstått før han hadde stått opp fra de døde. Let og finn. Dette har ikke forandret seg siden. En Gudstro er en oppstandelsestro. Det man leser om i Bibelen må leses ut fra Jesu oppstandelse. Apostelen Paulus sier det ganske klart:

«12 Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? 13 For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. 14 Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.» (1 Kor 15,12-14)Jesu siste dager i mørke og smerter munnet ut i en tom grav, i en oppstandelse fra de døde. Paulus var en mester i å se helheten, til å se det store bildet og til å tolke alt i lys av Oppstandelsen.

Med tanke på hva som rører og beveger seg i verden i dag, så er det kanskje mer enn noe annet viktig å minne oss selv på nettopp dette: Kristus er oppstanden! Slik salmenisten skriver blir det sannelig en dag hvor «nytt liv av daude gror». Ikke bare en oppstandelse fra de døde, men også en ny himmel og en ny jord venter oss. Det er altså ikke noe småtteri Gud lover oss! Påskebudskapet sprenger våre fornuftsmessige og logiske grenser, og planter et stort og ufravikelig håp i hver troende. Slik skal en oppstandelsestro nettopp være. Håp om en oppstandelse fra de døde og en fantastisk ny skapelse fra Gud.

Riktig god påske! Hils hverandre med: Kristus er oppstanden!


Knut Torfinn Øydna