- Tennene er en del av kroppen

  Foto: Shutterstock

Meninger

En undersøkelse som Opinion utførte for en tid tilbake viste at hele ni av ti nordmenn vil ha tannhelse inn i det offentelige helsetilbudet.
Tannhelse er også helse.
Med noen unntak er tannhelse en privat kostnad i Norge .Det er dyrt å gå til tannlege og det gjør terskelen for å gå til tannlegen høyere enn for andre helsetjenester,noe som kan gå utover helse ,sosiale Liv og selvfølelse.

Tannhelse på lik linje med øvrige helsetjenester.
Det er et problem at det norske helsevesenet ikke definerer munnen og tennene som en del av kroppen,og at området ikke vurderes på samme måte som andre helsetjenester der den enkelte er vernet mot høye kostnader ved at behandlingen enten er gratis eller har en egenandel som er lik vanlige helsetjenester.
For å unngå sosiale ulikheter og sikre at alle i Norge skal kunne ha en god tannhelse , må det offentlige ta et større ansvar og en større del av regningen for nødvendige tannbehandling ved at tannhelse må vurders på lik linje med helsetjenester.
Tennene er og blir en del av kroppen .God tannhelse er en viktig forutsetning for helsetilstanden generelt for både barn ,unge og eldre.
Støtter derfor Jann Krangnes sitt leserinnlegg i HF 6. april der han refererer til leder i Fagforbundet ung ,Mats Monsen der han sier « Tannhelsen er det siste hullet i velferdsstaten» Håper alle politiske partier nå kan være med på å få tettet dette hullet endelig!

Per Ervik
Pensjonistpartiet