Meninger

- Vi ønsker å si fra om at det er delte meninger om «beste alternativ»

Meninger

Tilsvar; hva mener folket i Knarrlagsund om bru i øst eller vest?

Ser at Brualliansen har skrevet nok et leserinnlegg i Hitra-Frøya. Vi applauderer engasjementet, og vi er veldig enige i at vi må ha ny bru. Nå opplever vi imidlertid at bruplassering har blitt viktigere enn at selve brua kommer for Brualliansens del?Registrerer at Brualliansen har en knippe skriveglade mennesker som med jevne mellomrom sørger for å fronte sine meninger i avisa. Fint det! Det er demokrati i praksis. Her har nok de som ønsker alternativ øst noe å lære. Selv om Brualliansen ofte snakker om «de fleste», «mange foretrekker» «vi» og «udiskutabelt», så skal vi to kun snakke for vår egen del.

Foruten noen år i Trondheim for å ta utdanning har vi bodd på Fjellværøya/Ulvøya. De siste 20 årene nært dagens bru. Det var med viten og vilje vi kjøpte oss tomt og bygde hus her. Her har også våre to barn vokst opp og gått i både barnehage og skole.

Husker faktisk langt tilbake i tid da det var en stor diskusjon hvorvidt skolen skulle rehabiliteres på Gammelsætra eller om vi skulle bygge ny i Sundet. DA var ikke trafikken noe problem, ifølge de som jobbet for å få skolen til Sundet. Vi hadde ikke barn den gangen, og følte derfor at vi ikke var «stemmeberettiget». At oppvekstsenteret nå, noen år etterpå, blir brukt som argument for alternativ vest er derfor underlig.

Vi synes det er synd at diskusjonen om hvor brua skal bygges går som en «skittentøysvask» i media. Vi vet at noen av de som ønsker å opprettholde dagens plassering også har uttalt seg, men de har ikke hatt behovet for å få det i medias lys. For vår del kjenner vi det belastende å fronte vår mening, men føler samtidig at nok er nok. Denne såkalte meningsmålingen som Brualliansen viser til i sitt leserinnlegg i Hitra-Frøya i dag, og å insinuere at «de fleste» ønsker alternativ vest, blir for oss veldig misvisende.

En meningsmåling, dersom den skal være seriøs, bør vel gjøres av en nøytral part? Har utover ettermiddagen, gjennom Facebook, fått med oss at mange stiller seg undrende til hvem som har fått besvart denne meningsmålingen, er det spesielt utvalgte? Vår mening er i alle fall ikke med i den statistikken de viser til.

Det er mange hensyn å ta ifht. valg av brutrasé; økonomi, sikkerhet, miljø, infrastruktur osv. Hvordan vil det gå med butikken ved et evt. vestlig alternativ? Ingen som vet! Selv om Brualliansen argumenterer med at det blir kortere for de på Ansnes, at det ikke vil bli lange omveien for de på Fjellværøya. Kanskje går det bra? Kanskje! For vår del er ikke kanskje godt nok.

Vi ønsker at butikken skal være bærekraftig der den er i dag – og ja et godt argument er at vi nok er inhabile i akkurat den diskusjonen siden det er søster/svigerinne som er daglig leder av Joker Knarrlagsund, nærbutikken – men dette er altså vår mening. Vi snakker ikke for de fleste, regner med de fleste kan snakke for seg selv.

Sikkerhet- ja takk! Ser at det har vært skrevet i tidligere leserinnlegg at vi ikke tenker sikkerhet dersom vi ønsker å opprettholde dagens plassering. Der er vi også uenige. Klart vi ønsker oss gang- og sykkelvei - hadde vært kjærkomment det. For øvrig så opplever vi at de fleste er ansvarlige i trafikken, også her i Knarrlagsundet. Riktignok har vi hatt noen trailere med trøbbel opp bakken vinters tid, kan fartsdumpen helt i starten på bakken ha betydning?

Vi kjenner ikke økonomien til verken det ene eller andre alternativet, at det imidlertid skal rakkes ned på at noen har (mulighet til å) innhentet slikt, er trist. Mulighetene til å uttale seg må gå begge veier.

I fjor høst, nærmere bestemt 22.09.20, ble vi invitert til åpent folkemøte i meierisalen. Agendaen for møte; reguleringsplan for Knarrlagsund bru hvor Fylkeskommunen skulle komme for en orientering. Dessverre passet det ikke så godt for oss småbarnsforeldre å delta, da det på samme tidspunkt var oppstartsmøte i håndball, fotballkamper både i Hitra Idrettspark, på Dolmøya og på Frøya i aldersbestemte klasser den kvelden- og med meget gledelig og god oppslutning fra barna her ute så ble det for vår del (og kanskje for andre småbarnsforeldre også?) et enkelt valg å prioritere våre barn den kvelden; den ene deltok på håndballmøte, den andre var/er trener for et fotballag og prioriterte selvsagt å følge opp det ansvaret.

Vi hadde tillit til at agendaen som var forespeilet oss var det som også skulle gjennomgås på møte. Overraskelsen ble derfor stor da vi senere på kvelden kom hjem og skulle se opptak av møtet; https://www.hitra.kommune.no/politikk-og-samfunn/horinger/reguleringsplan-for-ny-knarrlagsund-bru/ . Hvor ordføreren innledningsvis også presenterer agenda for møte og viser til at Brualliansen har fått tildelt taletid. Rundt en time ut i videomøte erkjenner ordføreren selv at han, noe uvanlig, slipper til Brualliansen med sitt motinnlegg som han «opplever som kompetente folk som jobber for et alternativ». Humoristisk stiller ordføreren spørsmål ved «kompetente folk», da han presenterer Brualliansens utvalgte ordstyrer som en gammel kjenning /gammel klassekamerat.

Deretter følger altså Brualliansen sitt syn i saken. Hvilken mulighet hadde da den øvrige befolkningen/de som ikke ønsker alternativ vest, til å komme med sitt syn i saken? Under runden med spørsmål på slutten kunne de selvsagt ta ordet, men man fikk ikke planlagt og forberedt sine innspill på lik linje. En reguleringsplan på høring har også en høringsfrist, i dette tilfellet 09.10.20. Her vet vi at flere gikk sammen for en felles uttalelse som ble levert innen høringsfristen.

Nå er det vel og lenge siden høringsfristen gikk ut, vi håper at kommunestyret kan legge til rette for at saken får fortgang og ikke la enkelte, sterke krefter få trenere saken. Brualliansens sitt synspunkt må få stå ved siden av vårt, verken mer eller mindre.

Vi vil med dette takke Brualliansen for å ha satt brubehovet på dagsorden, men samtidig understreke at de ikke snakker på vegne oss. Vi ønsker med dette å si fra til politikere, Fylkeskommunen og andre interesserte om at det er delte meninger om «beste alternativ». Vi ønsker ny bru ved dagens plassering velkommen, og skulle noen være enige med oss i det så er det lov å «signere» her.

Mvh

Grete og Frode Endre Hammerhaug Selvåg