Opprydding etter felling av sitkagran - hvem har ansvaret?

Meninger

Svaret fra Petter Ingdal i Trønderskog AS er klart, ansvaret ligger hos hver enkelt grunneier som har benyttet seg av dette ”tvilsomme tilbudet”!

I et intervju den 16 d.m. forteller han at de har fått noen henvendelser angående rydding etter felling av sitkagran, og mener at folk har misforstått hvem som har ansvaret for ryddingen, for dette ansvaret har den enkelte grunneier, og han mener det dreier seg kun om å rydde bort litt kvister, men også flishaugene etter flisingen må grunneierne rydde vekk selv.

Det er mulig at en del grunneiere har misforstått dette med ansvaret for ryddingen, men om det er Trønderskog som har feilinformert eller om det er de ansvarlige i kommunen som har unnlatt å gi riktig informasjon, skal være usagt. Men det som det ikke er noen tvil om, er at ikke alle ble informert om den virksomheten som skulle starte i vinter.

De flest fastboende har vel blitt informert ved å få forelagt et skjema som de skulle signere som aksept på at de godkjente felling av sitkagran på sin eiendom. For ordens skyld; undertegnede ble ikke kontaktet og så aldri noe slikt skjema, og som jeg forstår flere med meg.

Det som er den store betenkeligheten ved det som har foregått, er at mange med feriehus og hytter i området Flatval – Sistranda, er ikke blitt informert. Dette vet jeg for jeg har snakket med flere av disse, noen så ikke på dette som noe problem, da de kanskje var glad de fikk litt mer lys inn på eiendommen. Men de som ikke var forberedt på det de møtte når de kom til det de så på som sitt ”paradis” her på Frøya, for disse var dette et sjokk.

I idylliske og fredelige omgivelser ovenfor Husvatnet på Flatval, ligger det to hytter som var skjermet for vær og vind, men der skogsmaskinen nå har sørget for at denne idyllen ikke finnes lenger. ”Ja, men dette må de som eier stedet regne med” vil sikkert noen si? Nei, for de har ikke blitt informert og spurt om de ønsket å få fjerne vegetasjonen rundt hytta si, en vegetasjon som til alt overmål ikke var sitkagran, men vanlig norsk gran, og det har også blitt felt løvtrær.

Dette kan ikke betegnes på annen måte enn et overgrep! Eierne av den ene hytta ble møtt av et trist syn, da de kom like etter skogsmaskinens herjinger. Det er en skogsvei av god kvalitet opp til hytta, denne har blitt brukt uten problemer i mange tiår både sommer og vinter. Fra Husvatnet og opp til hytta, var nå denne veien ikke kjørbar, på noen steder var det knapt mulig å ferdes til fots. De som var vant til å kjøre bil helt opp til hytta, måtte nå bære og trille varene de hadde med seg, en strekning på ca. 300 meter der halve veien består av en bratt stigning.

Eierne av hytta tok kontakt med kommunen, men fikk verken en beklagelse eller forståelse for det problemet de opplevde, men ble henvist til kommunens miljøkonsulent, som heller ikke hadde noen forklaring eller forslag til løsning på problemet.

På vegne av eierne av hytta, tok jeg kontakt med miljøkonsulenten, som svarte at jeg måtte henvende meg til entreprenøren som hadde utført jobben.

Dette svaret kunne jeg ikke akseptere, og svarte at hvis noen skulle ta kontakt med entreprenøren måtte det bli miljøkonsulenten selv, eller noen andre i kommunen.

Det må ha vært en trist og sjokkerende opplevelse å komme til sitt kjære feriested og registrere den raseringen som har foregått, og ikke kunne bruke veien opp til hytta men måtte bære/trille varene opp, kan jeg forestille meg ikke var en god opplevelse. Men det må være en enda verre opplevelse å bli avvist og ignorert når de ringer kommunen for en forklaring og for å få hjelp.

Jeg vil komme med en henstilling til kommunen om at veien opp til hyttene blir reparert snarest, slik at den blir kjørbar og at det igjen kan kjøres bil helt opp til hyttene.

Noen steder må det legges ned drensrør for å lede vannet vekk og det må påføres ny grus. Det som var en fast grunn tidligere, har skogsmaskinen omvandlet til en myr. På toppen av veien ligger det 7 – 8 tømmerstokker over veien, disse må fjernes, og til slutt må også en steinblokk som har rast ut og ligger på veien fjernes. Denne steinblokka går jeg ut fra har løsnet da skogsmaskinen herjet i overkant av der den lå. (Se bildene)

Jeg håper at kommune viser velvilje til å rette opp de skadene og problemene disse folkene opplever, slik at de igjen får et godt inntrykk av at Frøya er en god kommune å bo i og komme til for avslapping og rekreasjon.

Arild Margido Johansen