-Det kan se ut som det er sjølråderetten som skal prøves for enhver pris

DCIM\100MEDIA\DJI_0347.JPG 

Meninger

Avgjørelsen vedrørende videre behandling av industriutbygging av Ellingsholmsholmene nærmer seg. Det har nå gått flere år siden området ble vedtatt utbygget, med knappest mulig flertall. Mener å huske det var daværende ordførers dobbeltstemme som avgjorde.

Det har vært mange utspill for og imot, og det kulminerte i at Statsforvalter la inn innsigelse mot utbygging.

Dette blant annet med bakgrunn i nærværet av Hubro og usikkerhet vedrørende innvirkning på denne hvis området ble bygget ut.

I tillegg har det vært flere uttalelser fra meget kompetente instanser og fagpersoner, som fraråder utbygging. Havforskningsinstituttet er betenkt på vegne av et meget viktig gyteområde for kysttorsk, det er for dårlig utredet i forhold til eventuelle undersjøiske skred, og ornitologer er skeptiske i forhold til det generelle fuglelivet i området.

Hovedinteressenten for utbygging er ikke aktuell lenger, og nå kan det se ut som at det er sjølråderetten som skal prøves for enhver pris.

Friskt i minnet er forsøket på å reversere utbygging av vindindustri på Frøya.

Ikke la Uttian næringsområde bli enda et uopprettelig prosjekt i den flotte og mangfoldige Frøyanaturen.

Odd Einum