Meninger

Rødt Hitra støtter den pågående streiken

Ingen kan leve av applaus

Sharika Mae Maurin, Jann O. Krangnes og Frida Kvande Hansen. 

Meninger

Rødt Hitra støtter den pågående streiken.

Det at lærerne, sykepleierne, barnehageansatte, bussjåfører har behov for å ta en kamp nå, er meget forståelig og verdt å støtte opp om mener Rødt Hitra om den pågående aksjonen. Den faglige hovedorganisasjonen Unio er i streik både i KS-området og i Oslo kommune. Unio organiserer ulike grupper av høytutdannede yrker. Det er særlig blant lærerne og sykepleierne det har vært sterk kampvilje i årets oppgjør. De fleste som er tatt ut i streik, jobber i skoleverket.

Hovedkravet for Unio i begge tariffoppgjørene har vært at de vil ta igjen det de mener er lønnsetterslep. En rapport fra et partssammensatt utvalg viste at lærerne sakket akterut i lønnsvekst i løpet av de 15 årene fra 2004 til 2019. I tillegg skapte lønnsoppgjøret for 2020 problemer. Offentlig sektor holdt seg lojalt til den trange ramma satt av frontfagene, mens flere grupper i privat sektor fikk betydelig høyere prosentvis lønnsvekst. Det har de ønsket å ta igjen i år.

Både LO, YS og Akademikerne kom til enighet med arbeidsgiverne i kommunesektoren og i Oslo kommune, som er eget tariffområde. Men deres medlemmer kan også komme til å tjene på det, dersom Unio-medlemmenes streik vinner fram.Det er nemlig klausuler i tariffavtalene som innebærer at et bedre resultat for Unio vil utløse rett til nye forhandlinger for de andre fagorganisasjonene

Rødt mener det er et samfunnsproblem når vi ikke klarer å beholde og rekruttere fagfolk til sykehjem, barnehager, sykehus og skoler. Applaus er vel og bra, men betaler ikke regninger og sikrer ikke rekruttering. Rødt støtter derfor denne kampen for et nødvendig lønnsløft.

I det siste har politikerne snakket mye om samfunnskritiske funksjoner (og med det mener de seg selv). Men kan det tenkes noen mer samfunnskritisk funksjon enn å ta vare på liv, helse og barna våre?

De fleste er enig i at sykepleiere, barnehageansatte og lærere er avgjørende for at vi andre kan leve livene våre på en god måte. Ja, med jevne mellomrom går vi til og med ut på balkongen og klapper for heltene i helsevesenet. Eller vi feirer «superlærerne».

Men ingen kan leve av applaus. Du kan ikke betale med applaus i butikken, og du kan ikke fø barna dine med applaus. Vi får ikke klappet fram flere sykepleiere og lærere. Vi får ikke stabile og gode forhold i barnehagene om lønna er for lav.

Nå holder det med applaus. Nå er det på tide å følge opp med et skikkelig lønnsløft for fotsoldatene i velferdsstaten. Derfor bør alle som er opptatt av at vi skal ha verdens beste velferdsstat støtte de streikende lærerne, sykepleierne og barnehagearbeiderne.


For Rødt

Jann O Krangnes

Kommunestyrerepresentant Hitra Rødt


Sharika Mae Maurin

Styremedlem Rødt Hitra


Frida Kvande Hansen

Styremedlem Rødt Hitra