Meninger

- Hva vil kommunen med prosjektet Grønn Hitra?

Meninger

Dette spørsmålet ble reist i avisa for en tid tilbake. Ikke så rart at dette kom på denne måten.

Grønn Hitra er noe vi har blitt presentert siden Rødt kom inn i kommunestyret for snart to år siden. Et prosjekt som vi syntes var utrolig spennende og framtidsrettet. Et prosjekt som var, eller kunne vært rettet mot store deler av befolkningen på Hitra. Dette med å utvikle et grønt Hitra i stort omfang både er og kunne blitt, i tillegg til det som allerede foregår og er blitt anerkjent i lokalsamfunnet, tenker her på aktiviteten som spesielt foregår på Helgebostad hos Elisa Helgebostad Monsø.


Slik havnet Elisas råvarer på Norges mest eksklusive restaurant

Elisa Monsø begynte med grønnsaksdyrking til eget bruk. Nå serveres hennes råvarer på Norges mest eksklusive restaurant.


Fra vår side så vi for oss at Hitra kommune skulle gå i front for å kunne sikre områder til utvikling av områder hvor deler av befolkningen med sans for dyrking av egne grønnsaker kunne få steder med muligheter for dyrking i egne parseller ol. Dette var en av de mulighetene vi så for oss.

Rødt har også tidligere etterspurt utviklingen av dette prosjektet i formannskapet. Da fikk vi til svar at et «kick off» av selve prosjektet sto for døren. Og denne kickoffen kom jo som sagt, og det var stor spenning knyttet til denne. Som sagt ble det arrangert et møte i Ægirsalen. Et fint møte hvor det var lagt opp til flere innledere som handlet om hvordan en kunne dyrke egne grønnsaker. Dette gjaldt dyrking for egen del, men også mere på profesjonell basis for videresalg.

Under denne sekvensen trodde jeg kommunen ville legge fram planer for hvordan de hadde tenkt å videreutvikle prosjektet, involvere deler, eller grupper av folket til aktivitet. Vi trodde at det var laget planer om steder som kunne brukes, leies, hvilke grupper som var målgruppene osv. men nei, her stoppet det hele med et ønske fra kommunen om lykke til videre.

Dette ble på en måte et antiklimaks for flere enn undertegnede. Det var mange spørsmål som dukket opp i kjølvannet av dette. Derfor er det ønskelig å reise disse spørsmålene direkte til kommunen gjennom et åpent brev som kanskje kan bidra til at flere engasjerer seg.

Noe av det vi lurer på er hvilke målgrupper er det kommunen hadde sett for seg når de lanserte Grønn Hitra? Det vi vet er at spesielt våre nye landsmenn kan være, og er vante til å dyrke egne grønnsaker. De fleste av dem bor i dag i leieforhold som gir små muligheter for en slik virksomhet. Her kan det være mye interessant å hente om det legges til rette for en grønn virksomhet. Vi har i dag over 70 nasjoner representert på Hitra, og prosjektet Grønn Hitra mener vi har kunne vært et utrolig flott prosjekt til å kunne blitt et integreringsprosjekt. Hva med å utvikle noe i samarbeid med for eksempel Dalpro på dette området?

Hitra kommune kjøpte også fotballbanen i Barmfjorden knyttet til prosjektet grønn Hitra og betalte 500.000 kroner for et stykke land, selv om de som solgte hadde krevd 300.000 kroner. Også Rødt var med på denne, i ettertid forunderlige handelen fordi det var knyttet til Grønn Hitra. I ettertid ser vi at ny vei blir, eller allerede var planlagt i det aktuelle området.

I det hele tatt ser vi at det ikke er blitt avsatt noen midler til, personalressurser for å administrere den videre utviklingen av prosjektet. Dette mener vi i Rødt er forunderlig, og kunne tenkt oss at det ble jobbet videre med dette prosjektet. Det bør tas sikte på å forankre dette i lag, organisasjoner som vil kunne ta oppgaven med å sy dette til et prosjekt som kunne blitt et tilbud til svært mange innbyggere. Her tenkes på ulike interesser som Øytun, Dalpro, frivilligsentralen, Psykisk helsevern, frivilligheten, Livsglede for eldre og grupper for våre nye landsmenn og kvinner.

Dette med Grønn Hitra har etter vår mening noe stort i seg og kan få stor betydning for vårt lokalsamfunn om vi forvalter denne ideen på en god måte. En ide som kan få svært store positive konsekvenser om kommunen klarer å forvalte dette på en konstruktiv måte, og ikke la den skli ut i sanden. Vårt spørsmål er derfor:

Hva nå?


Med vennlig hilsen

Jann Krangnes

Kommunestyrerepresentant Rødt


Gunhild Øyen

Medlem i Rødt Hitra