- Trafikksikkerheten i Hitra Kommune

Roger Sørensen 

Meninger

Med referanse til innlegg i Hitra-Frøya i den senere tid vedrørende trafikksikkerheten, samt at regionen er på topp vedrørende førerkortbeslag og fartsbøter, tillater jeg meg å kommentere disse, da dette er et problem som har vært over lang tid og krever tiltak, og politisk besluttsomhet innenfor alle områder gjeldende trafikksikkerheten.

Dag Willmann har i sitt innlegg i Hitra-Frøya 21. juli 2021 tatt til ordet ved noe som jeg betrakter som et kunststykke av en bortforklaring med «arbeidsbyrde» for utvalg, som har dette ansvaret for å bevare trafikksikkerheten for myke trafikanter, mennesker og dyr. Min oppfordring til Willmann er å rive seg løs fra sine 600 sider med saksdokumenter, telefoner og utenbygdsmøter og befare de områder i Hitra kommune som i dag er trafikkfeller for barn som går langs veier uten fortau og belysning , samt registrere den hastighet som disse skolebarn er vitne til daglig på sin skolevei.


Fartsynderne - hvem er de? Her er topplista til lokalt politi

Vi har snakka med lokalt politi om hvem som er på topplisten over førerkortbeslag og fartsovertredelser i øyregionen.


På Dolmøy har vi endelig fått buss skur, langs hovedåra fra Frøya tunnelen mot Fillan, videre har vi fått gangvei bane fra krysset stråmyra til innkjørsel mot Norddolmsøyveien for 2 år siden. Denne gangvei står som et monument på kommunenes arbeide vedrørende trafikksikkerheten, gangvei feltet er ikke ferdig opparbeidet, en pukksti som ingen vil gå på, og dermed blir hovedvei brukt av fotgjengere med den fare dette medfører. 2 år uten ferdigstillelse og asfalt, og siste info er at denne nå skal asfalteres og ordnes, men kommunen har besluttet at gatelys ikke skal tas med i denne oppgradering. Man kan spørre seg hvor trafikksikkerheten blir ivaretatt i et område med stor trafikk og lovligheten med bygging av en gangvei uten gatelys som benyttes av barn og voksne på vei til skole eller arbeide.Videre så har vi områder i grendene i Hitra kommune som har maks fartsgrense (80 km) hvor barn leker, gjennom gårdstun og hvor dyr ferdes på begge sider av veien. Tidligere har begrunnelse vært at hastighetene i disse områdene ikke vil reduseres ved å sette ned fartsgrense.

Som bilfører har jeg et ansvar, alle bilførere skal ferdes ansvarsfullt og varsomt, at politiet har satt fokus på å luke ut fartsyndene er kjempebra, men det krever at Hitra Kommune gjør sin del av jobben med å ivareta sin del av trafikksikkerheten gjennom tiltak, og ikke gjennom at dette er et tema som er mangeartet. Tydeliggjøres problemet innenfor trafikksikkerheten ved at alle skjønner sitt ansvar så tilrettelegger man for en tryggere hverdag blant dem som ferdes langs veiene, både bilførere og trafikanter.

Til slutt, så støtter jeg Egil Hestnes sitt forslag og tiltak med et felles regionalt prosjekt i øyregionen.

Roger Sørensen

Dolmøy