Ang. trafikkksikkerhetsarbeid i Øyregionen

Meninger

Å søke positiv påvirkning på et stadig økende samfunnsproblem, har jeg trodd også var interessant for kommunestyrerepresentant Handberg og Pensjonistpartiet.

Etter min mening bør det være mulig med et økt politisk engasjement å kunne påvirke den uheldige kjøreadferden som politiet stadig dokumenterer, og som UP-sjefen så klart advarer mot.Og jeg velger fortsatt å mene at denne uheldige utviklingen kanskje best kan motvirkes ved et tettere samspill over kommunegrenser, hvor det bl.a. kan benyttes felles ressurser i et positivt påvirkningsarbeid i skole og arbeidsliv og samarbeid med politi og Trygg Trafikk.

Og så drister jeg meg til å komme med nok et forslag: Trøndelag Fylkeskommune, som har et Trafikksikkerhetsutvalg, bør inviteres til samarbeid med kommunene om aktuelle tiltak som kan påvirke trafikanter til en mer normal positiv kjøreadferd.

Og en slik invitasjon synes jeg det er naturlig at politisk ledelse i kommunene står bak.


Egil Hestnes