- Har Trøndelag fylkeskommune glemt Børøysundveien?

Meninger

Det har vært reasfaltering på Fylkesvegen fra Sandstad å frem til Strand skole.

Dessverre så ble utrolig nok Børøysundveien også denne gangen utelatt!

Pensjonistpartiet forventet at dette veistrekket på ca. 1 km kunne blitt tatt med det samme når maskinene og asfalten var i samme området.

Antall arbeidstakere som har bosatt seg i Hestvika/Børøysundet har økt vesentlig både gjennom leieforhold og kjøp. Dette har medført vesentlig økt biltrafikk.

Båttrafikken fører til ganske mye gangtrafikk i et meget idyllisk og trivelig tettsted.

Børøysundområdet har relativt mange fritidshus både på Fast-Hitra og på øyene omkring.
Dette fører til mye bil og gangtrafikk hele året, men spesielt i sommerhalvåret.
Trafikkbildet viser relativt mange gående langs veien.

Det er merkelig at denne strekningen til Børøysund «har falt mellom flere stoler» i tidligere prioriteringsrunder.
Pensjonistpartiet håper fylkeskommunen snart kan rette opp dette ved at det vil være mulig å ta de nødvendige grep for å få asfaltert de 1000 meterne.
Dette er «småpeng», men svært viktig for området.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Per Ervik
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Hitra kommunestyre