- Det positive og gode Reidar stod for, vil leve videre gjennom dere