Oppsummering og valgappell fra Frøya Venstre

Valgkampen er gjennomført. Frøya Venstre har markert seg og til dels satt dagsorden. Vi har bidratt til å få fram informasjon som det er viktig for velgerne å vite. Her er en liten oppsummering, og en appell.

Valgkampsak nr. 1

Frøya Venstre har satt fokus på at det er helt nødvendig med forbedringer i kommunens tjenestetilbud, særlig innen de viktige områdene skole og omsorg. Vi har satt «Kvalitetsløft innen skole og omsorg» som vår valgkampsak nr. 1. Vi er ikke overbevist om at Arbeiderpartiet er de rette til å ta dette løftet.

Kvalitetsløftet vil ikke minst handle om økonomi. Vi kan ikke regne med at vi får til en bedre skole og en bedre omsorg uten å tilføre økte ressurser, bl.a i form av økt bemanning. Da kan vi ikke prioritere statusprosjekter. Vi må prioritere tjenesteproduksjonen, de kommunale kjerneoppgavene.

For å sikre denne prioriteringen, mener vi det er best om den sittende politiske ledelsen får avløsning.

Alternativet er på plass

Vi svært glade for at det er skapt et alternativ gjennom samarbeidsavtalen som er inngått mellom Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

I samarbeidsavtalen nevnes 28 prioriterte tiltak fordelt på 8 satsingsområder, som samarbeidspartiene vil gå sammen om å få realisert. Her er mange gode saker! Øverst står Kvalitetsløft i skolen og Styrking av pleie og omsorg, og videre Satsing på samferdsel, Næringsutvikling og Krafttak for øyrekka. Samarbeidspartiene er også enige om at eventuell bygging og drift av en fotballhall (11’er-hall) ikke skal medføre belastninger på kommunens økonomi.

Arvid Hammernes som ordfører

Vi er ubeskjedne nok til å mene at Venstre har den beste ordførerkandidaten. Her fristes jeg til å bli litt personlig. Arvid Hammernes er ingen karismatiker, men han er en dyktig, erfaren, innsiktsfull, pålitelig og anstendig politiker. Arvid vil ha åpent og ærlig spill. Triksing og manipulering har ikke plass i hans politiske virke. Arvid har en soliditet som gjør at han blir lyttet til der han ferdes.

Derfor vil det være bra for Frøya om Arvid Hammernes igjen kan bli ordfører.

Godt valg!

Johan G Foss