Fast dekke på fylkets grusveier/vintervedlikehold

Leser med interesse innlegget fra Lars P. Hammerstad der han påpeker mye bra både for å oppgradere våre fylkesveier fra grusveier til fast dekke samt bedre vintervedlikehold.

Dette er noe som Pensjonistpartiet har hatt på sitt program de siste fire årene og som vi også har programfestet for den neste fireårsperioden.  At det nå rettes fokus på denne saken hilses velkommen og så langt er vi helt enige med Lars P og SP.

Likeledes er vi også helt på linje når det gjelder innføring av «totalt veiholderansvar» slik at gatelys, gang og sykkelstier blir veiholders ansvar, dvs. Sør – Trøndelag Fylkeskommune. Dette vil medføre at gatelys, som i dag betales av veilag / grendelag, skal overtas av vei-eier fylkeskommunen.

Imidlertid må jeg driste meg til å rette et par spørsmål til Lars P og SP: Dere har hatt varaordføreren på fylkestinget og dere har vært en del av det rødgrønne flertallet. Hvorfor har ikke SP presset mer på for å få på plass mere penger til oppgradering med fast dekke på våre fylkesveier og bedre sommer/vintervedlikehold på for eksempel FV. 713/714? Hvorfor har ikke SP presset mere på for å få på plass penger til gang/sykkelveier på deler av Hitra der trafikken er stor. Etablering av boliger/boligfelt får ikke avkjøringstillatelse på grunn av mangel på gang og sykkelvei noe som er et stort hinder for utvikling. Her mener vi at de rødgrønne har sviktet!

Godt valg Lars P og legg gjerne et stort press på dine partifeller i fylkestinget!

Jan E Handberg

4. listekandidat

Pensjonistpartiet