- Ja til ny folkeavstemning hvis NVE signaliserer endring av vilkår