Høringsuttalelse angående privatisering / nedklassifisering av kommunale veier

foto