Da jeg leste portrettintervjuet i Hitra-Frøya med nyvalgt varaordfører i Hitra Kommune, Ingrid Schanche, så sa hun at noe av det viktigste for henne som politiker var å ta vare på miljøet og klimaet.

To uker senere er hun på ny intervjuet vedrørende bygging av ny skole i Fillan, hvor hun ønsker å bygge en skole til 390 millioner ++, hvor dagens skole skal rives, det skal settes opp en midlertidig skole, samtidig som nyskolen bygges.

Det som derimot er viktig for meg med det grønne skiftet, er at når vi går ut på denne galeien, så må politikerne leve som de lærer.

Hvis røkla skal slutte å bruke plastposer, hjelper det ingenting hvis f.eks. Hitra Kommune bruker hundrevis av millioner på å bygge en skole, som strengt ikke er nødvendig.

Hvis vi skattebetalere skal redusere forbruket, tenke gjenbruk, og reise mindre, så må det samme gjelde for kommunen.

Hitra kommune må slutte å posere, og heller levere, når man tvinger innbyggerne til inngripende klimatiltak.

Landbruket har jo fått sin egen klimakalkulator, med en nesten komplett oversikt over all ressursbruk på hver gård, hvor hver liter diesel blir ettergått. Dette skal hindre unødvendig ressursbruk, og mange tusen byråkrater skal hjelpe oss med det.

Når jeg leser kommunens energi og klimaplan, så er det mye selvskryt, men kommunen sier i hvertfall at de skal være en foregangskommune innen arbeid med klima og energi.

Jeg kan ta et konkret eksempel fra Hestnes som nå er lagt ut til offentlig høring: Det er en storstilt utbygging av rorbuer, pub, restaurant, båthotell, bryggeri, butikk og naust, som skal bygges i en våg på Hestnes. Administrasjonen i kommunen var tidligere sterkt kritisk til utbygging av dette turistanlegget, fordi det medførte sprengning av flere hundre tusen kubikk med fjell ut i en idyllisk våg. Nå har administrasjonen snudd, fordi man har blitt enige med utbygger om å sette trepåler foran steinmassene i sjøen, slik at man får inntrykk av at husene er bygd på påler.

Man kan kalle det mye rart, men en foregangskommune innen miljø og energi holder ikke på med slikt.

Jeg leste ekstra nøye etter for å se om kommunen krevde tv i gulvene som viste svømmende fisk, men det gjorde de ikke.

Er det egentlig noe annet land i verden som sprenger ut enorme bergmasser i sjøen, i tilnærmet urørt natur, for å bygge pub og rorbuer for utleie?

Jeg vet ikke om det.

Andre steder i verden bygger man i pakt med naturen, ikke mot den. Og man bygger der det bor folk fra før.

Det er rart å se planutvalget i kommunen på video i mai 2021 diskutere oppstarten av reguleringsarbeidet, og ingen spør om økonomien i prosjektet, ingen spør om hva det betyr for dyrelivet, ingen spør om hva en pub vil bety på en plass med 15 fastboende, ingen spør om konsekvensene av 120 ekstra fiskere i Hestnessundet, eller 84 påhengsmotorer som brøler rundt i fjorden. Det er fristende å spørre om ingen voksne er hjemme?

Fraværet av sunn fornuft er skrikende, og som ved utbygging av skolen ser det viktigste for kommunen ut til å være å sysselsette bygningsarbeidere.

Kommunens rolle skal derimot være å tenke langsiktig, og vurdere innbyggernes beste. Utbyggerne tenker gjerne på seg selv.

Mitt forslag til Hitra Kommune er å begynne å ta naturen på alvor, slik som resten av oss.

Natur og miljø er ikke bare to ord, men noe som betyr mye for de fleste av oss.

Man trenger ikke rasere naturen for å skape arbeidsplasser, og skal man først gjøre det, så bør man forsikre seg om at det faktisk skapes mange arbeidsplasser, og ikke blir til luftslott til salgs på Finn.no, som dessverre mange av turistutbyggingene på Hitra har blitt.

Det er veldig lite sannsynlig at fremtidens turister kommer til Hitra for å bo på steder med store inngrep i terrenget, selv med tiltak for å skjule det.

Hitra Kommune bør begynne med noe som vi private gjør daglig, nemlig å begrunne sine avgjørelser. Da må man argumentere for og imot, vurdere ulemper mot fordeler, og skape debatt, mens i dag så virker det som om det viktigste er å bruke pengene ukritisk før noen andre gjør det.

Det kan ikke være slik at det er kun arbeidsfolk som skal redusere sin ressursbruk i det grønne skiftet. Det må gjelde alle, også kommunen.

Frode Hestnes