Styrk skolehelsetjenesten!

En god skole for alle er hjørnesteinen i den norske modellen. Arbeiderpartiet vil ha en sterk offentlig fellesskole som gir læring, trivsel og mestring for alle barn og unge. Skolen gjør en fantastisk innsats for å sikre barna våre nettopp dette. Samtidig ser vi at lærerne i hverdagen har mange oppgaver ut over det rent skolefaglige.

Arbeiderpartiet ønsker å styrke skolehelsetjenesten for å støtte lærerne i det helse- og sosialfaglige arbeidet i skolen. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud i barn og unges eget miljø, men er sterkt underbemannet. Arbeiderpartiet vil øke bemanningen gjennom en nasjonal standard for skolehelsetjenesten. Slik kan lærerne få frigjort tid til å konsentrere seg mer om å undervise, samtidig som vi sikrer at elever får den helse- og sosialfaglige oppfølgingen de trenger.

I Hitraskolen skal det være «rom for alle, og blikk for den enkelte»!

Hege Lie Rønningen

Listekandidat

Hitra arbeiderparti