- For meg var det sterkt, rørande, sårt, vondt og godt å lytte til