Vil ha Trønderenergi til å koste vei til nytt industriområde