- Vi kan ikke akseptere å bli isolert i store deler av døgnet

foto