Kommunelegen bekymret over hva vindkraftsaken gjør med lokalsamfunnet