Ytterst mot havet, ytterst mot vest, - der bor vi. Frøyværingan. Vant til å trosse naturkreftene, vant til å blåse overende og reise oss igjen. Det er grunnen til at vi er øya mot strømmen. En distriktskommune helt ytterst. Kommer du til Frøya så skal du til Frøya. Ingen tilfeldige forbipasseringer på vei mot et annet mål.

Til tross for beliggenheten er vi en kommune i stor vekst. Det skyldes ikke flaks eller tilfeldigheter. Det skyldes lokalpatrioter med sterk drivkraft til å skape arbeidsplasser og aktivitet på heimplassen sin.

Da forslaget om grunnrente på havbruk kom, satte det en støkk i hele lokalsamfunnet. Også for oss i Senterpartiet. Vi startet umiddelbart å jobbe opp mot fylkespolitikere og stortingspolitikere for å formidle konsekvensene dette forslaget vil få for Frøya og andre lokalsamfunn langs hele kysten.

Vi jobbet tett sammen med Hitra SP og flere lokallag, og fikk hele Trøndelag Senterparti med oss. Det ble levert en tydelig og klar høringsuttalelse fra Trøndelag Senterparti der vi i Frøya SP var sterkt medvirkende. Vi har registeret at den har blitt positivt referert til fra næringslivet gjentatte ganger også.

Vi arrangerte et møte med blant annet statsråd Ola Borten Moe, varafylkesordfører  og fylkesordførerkandidat Tomas Iver Hallem og næringslivet i øyregionen, sammen med NHO og Sjømat Norge på hotell  Frøya. Vi har møtt finansministeren to ganger, en gang i Stjørdal og en gang i Oslo, andre stortingspolitikere flere ganger. Vi har vært på landsmøtet, fylkesårsmøtet samt flere politiske møter og snakket grunnrenteskatt. Vi har hatt besøk av stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen der vi blant annet var på bedriftsbesøk på Salmar. Vi har brukt de arenaer og de muligheter vi har hatt. Vi ble lettet da det ble forlik med Venstre i stedet for med partiene til venstre. Forliket burde vært bredere, men de andre partiene på høyre side valgte å ikke være med lenger.

Selv om vi kom nærmere, så kom vi ikke i mål.

Skattesatsen skulle vært lavere, vi er i tillegg svært bekymret for arbeidsplassene i videreforedlinga og i leverandørbedriftene. Vi er også bekymret for den viktige satsinga på framtidens oppdrett til havs.

Vi vil fortsette å jobbe for havbruksnæringa, fiskeri og landbruk. Primærnæringene er viktige for distrikts-Norge. De matproduserende primærnæringene er særdeles viktige for Frøya. Vi i Frøya Senterparti mener at det er veldig viktig at vi ikke setter de ulike næringene opp mot hverandre i debatten. Vi trenger både havbruk, fiskeri og landbruk, og må jobbe for best mulige vilkår og best mulig sameksistens for de alle.

Frøya Senterparti vil jobbe videre for å legge tilrette for næringsareal. Vi vil jobbe for å finne de beste områdene for næringa, med minst mulig fotavtrykk på naturen. Et godt stykke arbeid er gjort i den perioden vi har vært i posisjon i borgerlig gruppe, men vi trenger mer, og vi trenger ferdig opparbeidet areal klart til bruk.

Vi er også svært bekymret for planene for havvind langs kysten vår. Hva vil det bety for framtidas oppdrett til havs? Hva vil det bety for fiskerinæringa? Hva skjer dersom det «eksploderer» en turbinvinge ute i havet slik det gjorde i vindkraftanlegget på Frøya?Hvordan fanges oljelekkasjer opp? Hva vil det bety for livet i havet og de næringene som er avhengig av rent hav?

Arbeidsplasser er grunnleggende for å kunne bo i distriktet. Men for å kunne ha et godt liv, og for å få folk til å bli, må det også være gode tilbud for fritid og aktivitet. Det har våre lokalpatrioter, både i næringslivet og i frivilligheten forstått. Det må være tilbud for alle uavhengig av bosted, økonomi og alder. Det vil vi i Frøya Senterparti ta med oss i det videre arbeidet. Vi må gjøre tilbudene tilgjengelig og oppnåelig for alle. Frivilligsentralen på Frøya mener vi er helt unik. Der jobbes det enormt godt, spesielt for barn og unge, men også for de som er eldre. Frivilligheten er svært viktig i et samfunn. Der spiller ikke personlig økonomi eller sosial status noen rolle. Der er alle like, og har like muligheter. Det vil vi støtte opp under, og bidra til å videreutvikle.

Per Olaf Lundteigen fortalte oss om et besøk han hadde vært på nord i landet. Ordføreren der hadde sagt til han at du må jobbe for de som er ytterst. Ikke bare ytterst geografisk, men også sosialt. Det hadde Lundteigen tatt til seg, og det har også vi i Frøya Senterparti.

Vi vil jobbe for de som er ytterst i verden og ytterst i vest, både geografisk og sosialt sånn at Frøya kan fortsette å vokse og gå mot strømmen.

For Frøya senterparti

Lene Dahlø Skarsvåg